Sakrální stavby

kostel sv. Prokopa stavěn v letech 1732 - 1736 olomouckým kardinálem Wolfgangem Schrattem

kaple sv. Cyrila a Metoděje na Kanovsku z roku 1836


Pojmenování objektu: Kamenný kříž
Textové údaje na objektu a letopočet: "Poďte ke mně všichckni, kterýž pracujete a obtíženi jste a já wás občerstvím." 1838
Umístění objektu: U farního kostela sv. Prokopa ve Vlkoši. Na pravé straně brány, při vstupu na hřbitov, který je umístěn kolem kostelní budovy.
Historicko - náboženské informace: Jediná zmínka o tomto kříži je ve farní kronice "Kříž u kostela opraven r. 1958 z milodarů"
Kříž je z pískovce

Pojmenování objektu: Kamenný kříž
Textové údaje na objektu a letopočet: "Tento kříž ke cti a chvále Boží zbudován nákladem Jana Rozkošného, manželky a synů nro 23 z Kanovska." Letopočet neuveden.
Umístění objektu: U cesty z Vlkoše do Žalkovic.

Pojmenování objektu: Kamenný kříž
Textové údaje na objektu a letopočet: na zadní straně kříže nápis: Věnoval P. Theodor Wagner, farář ve Vlkoši L.P. 1931
Umístění objektu:  u silnice z Vlkoše do Věžek po levé straně u zahrady rodiny Souškovy
Historicko - náboženské informace: "V neděli 20. 3. 1932 odpoledne posvětil P. Jan Perlíček, z kongregace Nejsvět. Vykupitele z Červenky, nový kamenný kříž z hořického kamene, se Spasitelem, dle vzoru Myslbekova, u silnice z Vlkoše k Věžkám. Kříž vytesal umělec sochař Jan Krajča z Horní Moštěnice. nákladem 8.050 Kč, který zaplatil farář (P. Theodor Wagner). Starý dřevěný kříž, už sešly, postavil si kolář Jan Bureš u polní cesty k Věžkám proti svému domu. Potvrzení o vykonaném svěceni nového kříže podepsal P. Jan Pertlíček C.Ss.R. a bylo jedno posláno arcib. konzistoři do Olomouce a druhé uloženo zatím zde v této pamětní knize. Na udržování tohoto kříže vložil farář do vlkošské záložny 500 Kč, kterýžto vklad byl arcib. konsistoři vinkulován."

Pojmenování objektu: Kamenný kříž
Textové údaje na objektu a letopočet: na zadní straně letopočet: R. 1946
Umístění objektu: za posledním domem Kyselovské ulice, po pravé straně do Kyselovic.
Historicko - náboženské informace: "Nákladem 27.000 Kč byl zbudován v Chaloupkách nový kamenný kříž na místo starého kříže dřevěného. Výlohy hradila pí. Božena Černá, hostinská ve Vlkoši. Obecní představenstvo ve Vlkoši zavázalo se jménem obce, že kříž bude udržovati v dobrém stavu a po zákonných formalitách bude kříž veřejně posvěcen."

Pojmenování objektu: Kaplička - výklenková PANNY MARIE BOLESTNÉ
Textové údaje na objektu a letopočet: na objektu se nevyskytují
Umístění objetku: u vlkošského mlýna, na začátku ulice Na Loukách
Historicko - náboženské informace: informace od p. Anežky Otáhalové: Otec jejího tchána (Jana Otáhala, nar. 1890) byl zedníkem a v mládí stavěl tuto kapličku pro dřevěnou sošku Panny Marie Bolestné, kterou předtím přinesla voda z Moštěnky při povodni. (Povodně se až do regulace Moštěnky často opakovaly). V současné době je původní soška, která byla alabastrová, zároveň se sochami v kostele uchována a do kapličky je přinášena pouze v květnu při májové pobožnosti. Stáří sošky bylo při jejím alabastrování odhadnuto na 300 let. Po zbytek roku je v kapličce socha P. Marie Lurdské.

Pojmenování objektu: Kaplička PANNY MARIE BOLESTNÉ.
Textové údaje na objektu a letopočet: na objektu se nevyskytují
Umístění objetku: na konci místní části Kanovsko na pravé straně silnice Vlkoš - Říkovice
Historicko - náboženské informace: nepodařilo se získat žádné informace.

Pojmenování objektu: obrázek sv. Isidora
Textové údaje na objektu a letopočet: nejsou
Umístění objektu: u domu pana Oldřicha Zavadila
Historicko - náboženské informace: "Druhou neděli, v květnu 1951 byl posvěcen opravený obraz sv. Isidora, patrona rolníků u chodníku do Věžek. Rolníci si sami zaplatili malbu."
Z paměti p. M. Bureše: "Na rohu za Zavadilovým domem stál původně dřevěný kříž s plechovým Kristem. Když dřevo kříže zteřelo, byl nahrazen obrázkem sv. Isidora - patrona rolníků, který namaloval asi p. Trusník, a p. Jan Bureš zhotovil rámeček se sklem a postavil železný sloupek, na ktetý se obrázek upevnil. Když byla stavěna tovární hala na poli Slavíkových, bylo místo pro obrázek vybráno za plotem u Zavadilů, kde byl v bezpečí před vojáky, chodícímmi z hospody na bochořské letiště. Časem obrázek zašel a jeho poslední oprava byla provedena v Olomouci."
U obrázku bávala poslední pobožnost při prosebných dnech za úrodu před svátkem Nanebesvoupení Páně.

Pojmenování objektu: dřevěná zasklená schránka na kůlu se soškou Panny Marie
Textové údaje a letopočet: nejsou
Umístění objektu: za mostem z Vlkoše na Kanovsko
Historicko - náboženské informace: nejsou

Menu

VOLBY

Volby 2017

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

kaplička.JPG

24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

MAS Partnerství Moštěnka

www.mas-mostenka.cz

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje POV 2016

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje POV 2015

http://www.obecvlkos.cz/index.php?nid=1893&lid=CZ&oid=1924733

Projekt obce Vlkoš z ROP Střední Morava

Rekonstrukce místních komunikací, nové chodníky, veřejné osvětlení v obci Vlkoš
http://www.rr-strednimorava.cz/

Návštěvnost stránek

244383
vlkos_pata.png