Kaple sv. Cyrila a Metoděje

 

               Kaplička je umístěna uprostřed návsi na Kanovsku a původně sloužila jako zvonice. Stojí snad na místě, kde kdysi stávala dřevěná zvonice.
O této staré zvonici existuje několik kusých zpráv v Kanovské kronice, zapsaných kronikáři Antonínem Rozkošným a Stanislavem Potěšilem. Zde se dovídáme o započetí její výstavby v roce 1972, za nemalého úsilí místních lidí, kteří se potýkali s nedostatkem finančních prostředků.
Podle zápisů zvonice stála až do druhé poloviny 19. století, do doby, kdy téměř celé Kanovsko lehlo popelem.
V roce 1859 postihl obec zhoubný požár a většina dřevěných domků s doškovými střechami shořela do základů a pravděpodobně i dřevěná zvonice. Dnešní kapli sv. Cyrila a Metoděje postavili Kanovští za několik let po požáru (výstavba se datuje k roku 1863).
Další zápisy nás informují o opravě střechy v roce 1919, kdy v "báni" řemeslníci našli zbytky listin, jejichž obsah byl již nečitelný. Tyto listy nahradili novými, obsahující vylíčení současných místních poměrů a doplnili památkami na 1. sv. válku. Také do roku 1918 zde měl uschován svůj prapor Spolek vysloužilých vojínů vlkošsko-kanovských a okolí. Ve výklenku vnější stěny kaple je umístěna pamětní deska k uctění památky padlým vojínům v 1. světové válce.

 

Oprava kaple byla provedena na jaře roku 2014, kdy se obci Vlkoš podařilo získat peníze na její opravu.

Mgr. Petr Hlavačka - VLKOŠSKÝ ZPRAVODAJ, červenec 2004, číslo 2, str. 4

 

 

Menu

VOLBY

Volby 2018

Volby 2017

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

kaplička.JPG

15. 12. Radana

Zítra: Albína

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

MAS Partnerství Moštěnka

www.mas-mostenka.cz

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje POV 2016

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje POV 2015

http://www.obecvlkos.cz/index.php?nid=1893&lid=CZ&oid=1924733

Projekt obce Vlkoš z ROP Střední Morava

Rekonstrukce místních komunikací, nové chodníky, veřejné osvětlení v obci Vlkoš
http://www.rr-strednimorava.cz/

Návštěvnost stránek

264481
vlkos_pata.png