Výměna oken na budově ZŠ

 

Olomoucký kraj poskytl obci Vlkoš z "PROGRAMu OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2004" dotaci na neinvestiční akci ve výši 200 000,-Kč. Tato dotace se vztahovala na projekt "Výměna oken na budově ZŠ Vlkoš".
Celková výše výdajů na projekt činila 457 738,00,-Kč.
Projekt "Výměna oken na budově ZŠ Vlkoš" byl realizován v roce 2004.
Zhotovitelem byla firma Ing. Leoš Hanousek, Lipník n. B..

 

 

Menu

VOLBY

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volby 2017

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

kaplička.JPG

vlkos_pata.png