PLÁN AKCÍ NA ROK 2017

 

LEDEN

        7. 1. Turnaj ve stolním tenise

      8. 1. Tříkrálová sbírka

      20. 1. Šibřinky pro starší a pokročilé

      21. 1. Dětské šibřinky

 

ÚNOR

      11. 2. Tradiční šibřinky

      18. 2. divadlo VLKOŠ SOBĚ- Postel pro anděla v 16 hod.

      19.2. divadlo VLKOŠ SOBĚ - Postel pro anděla v 16 hod.

      25. 2.  Vodění medvěda

 

BŘEZEN

       4. 3. Divadlo Dřevohostice v 18 hod. TŘI V TOM

       18. 3. Školní ples

                 Noc s Andersenem ve školní a místní knihovně

                 Valná hromada honebního společenstva Vlkoš - Říkovice

                 MDŽ - klub seniorů

                 Sběr papíru

 

DUBEN

       1. 4. Velikonoční mini jarmark Výtvarná dílna Lipka Vlkoš

               Jarní kvítky aneb poslové jara -  úklid obce – sraz v 9:00 hod. u sokolovny

       21.4. Probouzení broučků Výtvarná dílna Lipka Vlkoš

       29. 4. Stavění máje

                Divadlo dětí FIKANÝ BARÓŠEK

                Zápis dětí do ZŠ

                Sběr železa - dle počasí

                Jarní cena SSK Věžky

 

KVĚTEN

                Zápis dětí do MŠ 

                  Den matek – akce v ZŠ a MŠ

       27. 5. Kácení máje

                  Sběr papíru

 

ČERVEN

       17.6.  Letní jarmark Výtvarná dílna Lipka

                 Zájezd

                 Pohádková cesta

                 Den otců - zahradní slavnost akce v ZŠ a MŠ

       30.6. Dětské odpoledne - zahájení prázdnin spojené s hodovými slavnostmi,

                večer diskotéka pro děti

  

ČERVENEC

       1.  nebo 5. 7. Fotbalová utkání

       2. 7. Slavnostní hodová mše sv. v kostele sv. Prokopa v 10 hod.

       5. 7. Slavností hody na Kanovsku, hodová mše sv. v 10 hod.

                Prázdninový pobyt na vlkošské faře

       10. - 14.7. eko -výtvarný příměstský tábor DUHA WAKAN

        29. 7. Turnaj ulic v malé kopané

 

SRPEN

        7. - 17. 8. eko - výtvarný příměstský tábor DUHA WAKAN

                Turnaj starých pánů

      26. 8. Kanovský Karas – rybářské závody

 

ZÁŘÍ

        2. 9.  Volejbalový turnaj

        9. 9. Párty všech spolků a oddílů

      15. 9. Uspávání broučků Výtvarná dílna Lipka Vlkoš

      28. 9. Podzimní jarmark Výtvarná dílna Lipka Vlkoš

                DRAKIÁDA ZŠ a MŠ

 

ŘÍJEN

        28. 10.  Lampionový průvod

                  Sběr papíru

 

LISTOPAD

      11. 11. Svatomartinské víno a pečená husa

  

PROSINEC

        1. 12. Rozsvěcení vánočního stromku

      10. 12. Česko zpívá koledy v 18 hod.

      10. 12. Vánoční jarmark VÝTVARNÁ DÍLNA LIPKA VLKOŠ

      23. 12. Předvánoční svařák u sokolovny

      25. 12. Živý betlém na faře v 14:30 hod.

     

                 Turnaj ve stolním tenise

 

 

  

 

 

 

Menu

VOLBY

Volby 2018

Volby 2017

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

kaplička.JPG

vlkos_pata.png