PLÁN AKCÍ NA ROK 2018

 

LEDEN

        6. 1. Turnaj ve stolním tenise

      7. 1. Tříkrálová sbírka

      19. 1. Šibřinky pro starší a pokročilé

     

 

ÚNOR

      10. 2. Vodění medvěda

      17. 2. Divadlo Dřevohostice -  Šťastní pozůstalí  v 17 hod.

      24.2. Tradiční šibřinky

      

 

BŘEZEN

      

                Školní ples

                 Noc s Andersenem ve školní a místní knihovně

                 Valná hromada honebního společenstva Vlkoš - Říkovice

                 MDŽ - klub seniorů

                 Sběr papíru

 

DUBEN

 

 

 

 

 

KVĚTEN

                Zápis dětí do MŠ 

                  Den matek – akce v ZŠ a MŠ

                  Kácení máje

                  Sběr papíru

 

ČERVEN

       

 

 

 

 

 

  

ČERVENEC

  

  16. - 20. 7. 2018   Tábor na faře

 

 

 

 

 

SRPEN

    

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ

  

 

 

 

 

ŘÍJEN

                  Lampionový průvod

                  Sběr papíru

 

LISTOPAD

     

  

PROSINEC

         Rozsvěcení vánočního stromku

         Česko zpívá koledy v 18 hod.

       Vánoční jarmark VÝTVARNÁ DÍLNA LIPKA VLKOŠ

      23.12.  Předvánoční svařák u sokolovny

      25. 12. Živý betlém na faře 

     

 

 

 

  

 

 

 

Menu

VOLBY

Volby 2018

Volby 2017

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

kaplička.JPG

vlkos_pata.png