PLÁN AKCÍ NA ROK 2018

 

 

LEDEN

6. 1. Turnaj ve stolním tenise

7. 1. Tříkrálová sbírka

19. 1. Šibřinky pro starší a pokročilé

 

ÚNOR

10. 2. Vodění medvěda

18. 2. Divadlo Dřevohostice Šťastní pozůstalí

24. 2. Tradiční šibřinky Ráz“ Osudové osmičky aneb kulatá výročí dějin“

25. 2. Dětské šibřinky

 

BŘEZEN

9. 3. MDŽ - klub seniorů

9. 3. Valná hromada honebního společenstva Vlkoš - Říkovice

13. 3. Valná hromada TJ Sokol Vlkoš

14. 3. Beseda s cestovatelem

17. 3. Školní ples

18. 3. Velikonoční jarmark v Lipce od 13- 17 hodin, jarní díly

     Sběr papíru

  1. 3. Noc s Andersenem ve školní a místní knihovně

 

DUBEN

7. 4. Jarní kvítky aneb poslové jara - úklid obce – sraz v 9:00 hod. u sokolovny

15. 4. Divadlo dětí FIKANÝ BARÓŠEK – „DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ“

               a „ ČERT A ŠVEC“ v 15 hod.

20. 4. Probouzení broučků v 15 hod.

28. 4. nebo 30. 4. Pálení čarodějnic a stavění máje

    Zápis dětí do ZŠ

     Sběr železa - dle počasí

      

KVĚTEN

  1. 5. Noc kostelů

       Zápis dětí do MŠ

  1. 5. Den matek – akce v ZŠ a MŠ

       Sběr papíru

 

ČERVEN

2 6. Pohádková cesta spojená s kácením máje

9. 6. Letní jarmark Výtvarná dílna Lipka

22. 6. Den otců - zahradní slavnost akce v ZŠ a MŠ

29. 6. nebo 30.6. Dětské odpoledne - zahájení prázdnin spojené s hodovými slavnostmi

          

 

ČERVENEC

30. 6. nebo 1. 7. Fotbalová utkání

5. 7. Slavností hody na Kanovsku, hodová mše sv. v 10 hod.,

               po mši vystoupení Mužáků a dětí z Fikaného baróšku

8. 7. Slavnostní hodová mše sv. v kostele sv. Prokopa v 10 hod.

 9. - 13.7. Eko -výtvarný příměstský tábor DUHA WAKAN

23. - 27.7. Eko -výtvarný příměstský tábor DUHA WAKAN

16. - 20.7. Prázdninový pobyt na vlkošské faře „Harry Potter“

28. 7. Turnaj ulic v malé kopané

 

SRPEN

  1. - 10. 8. Eko - výtvarný příměstský tábor DUHA WAKAN

       Turnaj starých pánů

 

ZÁŘÍ

8. 9. Volejbalový turnaj

14. 9. Uspávání broučků Výtvarná dílna Lipka Vlkoš, v 15 hod.

28. 9. Podzimní jarmark Výtvarná dílna Lipka Vlkoš, 10-17 hod

     Drakiáda ZŠ a MŠ

     Kanovský Karas – rybářské závody

 

ŘÍJEN

27. 10.   Halloween Výtvarná dílna Lipka Vlkoš, 17-20 hod.

28. 10. Lampionový průvod

       Sběr papíru

 

LISTOPAD

10. 11. Svatomartinské víno a pečená husa

30. 11. Vánoční jarmark akce školy

 

PROSINEC

1. 12. Vánoční jarmark - Výtvarná dílna Lipka Vlkoš, 13-17 hod

10. 12. Česko zpívá koledy v 18 hod.

23. 12. Předvánoční svařák u sokolovny, 16 hod.

25. 12. Živý betlém na faře v 14:30 hod.

29. 12. Turnaj ve stolním tenise

 

 

 

Menu

VOLBY

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volby 2017

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

kaplička.JPG

vlkos_pata.png