Kaplani vlkošské farnosti

1899-1905   P. Antonín Vaněk

1905-1908   P. Josef Navrátil

1908-1915   P. Bohumil Fukala (od 1. listopadu 1915 odešel P. Fukala do Nezamyslic) 

1915-1931   P. Jan Horák z Měrovic (rodák z Měrovic u Kojetína, bývalý polní kurát, nemocný chronickým zánětem ledvin. Od 6. května 1920, kdy zemřel v Bochoři farář P. Jan Šindel, byl P. Jan Horák do 1. září 1920 zde ustanoven provisorem. Od 1. května 1921 do 1. září 1921 byl provisorem v Beňově. Od 16. února do 8. dubna 1934 byl P. Jan Horák ustanoven zástupcem nemocného bochořského faráře Rudolfa Palety. Od 19. května zastupoval kaplana u Panny Marie v Kroměříţi a do 1. července byl provisorem v Břestu. Poslední zpráva o P. Janu Horákovi je v pamětní knize aţ 18. července 1955, kdy zemřel jako farář v Bochoři ve věku 72 let. Pohřben byl v rodných Měrovicích u Kojetína. P. Jan Horák je autorem známé knihy O té naší Hané. Zmínka o působení P. Horáka ve Vlkoši schází na kněţském hrobě)

1934 P. Antonín Stískal (novokněz, rodák z Říkovic, který u nás pobyl jen do 1. prosince, kdy odešel do Kelče)

1934-1944   P. Antonín Klvaňa (narozený 9. února 1909 v Opatovicích  u Hranic, vysvěcen 5. července 1934. Po smrti faráře Wagnera, v červenci 1940, byl jmenován administrátorem farnosti. Zemřel v Zemské nemocnici v Olomouci 11. června 1944 ve věku 35 let. Z Olomouce byl přivezen 14. června do Vlkoše a po obřadech převezen do rodných Opatovic, kde byl 15. června pohřben ThDr. Stanislavem Zelou)

1944-1950   P. Josef Kubík (rodák z Újezdce u Uherského Brodu. Vysvěcen byl v roce 1935. Před příchodem do Vlkoše vypomáhal  v duchovní správě v Brodku a Majetíně. V pamětní knize schází zmínka o tom, že 23. června 1950 v noci odvezla bezpečnost kaplana P. Kubíka (údajně pro protistátní činnost). Po propuštění z vězení nemohl vykonávat duchovní sluţbu. Později vypomáhal ve Vlkoši u Kyjova a v Uherském Hradišti. Zemřel 15. září 1983 ve věku 72 let a je pohřben v kněţském hrobě v Uherském Hradišti – Mařaticích) 

Menu

VOLBY

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volby 2017

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

kaplička.JPG

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

MAS Partnerství Moštěnka

www.mas-mostenka.cz

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje POV 2016

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje POV 2015

http://www.obecvlkos.cz/index.php?nid=1893&lid=CZ&oid=1924733

Projekt obce Vlkoš z ROP Střední Morava

Rekonstrukce místních komunikací, nové chodníky, veřejné osvětlení v obci Vlkoš
http://www.rr-strednimorava.cz/

Návštěvnost stránek

321932
vlkos_pata.png