GDPR Informace o zpracování osobních údajů

 

Obec Vlkoš zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným způsobem.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Správce osobních údajů: Obec Vlkoš

sídlo: Ke Mlýnu 206, Vlkoš, IČ: 00600865, DS: ez5a7yi, telefon: 581 223 191, 581 223 027, obec.vlkos@iol.cz

   

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jana Škařupová, e-mail: kancelar@mostenka.cz, tel. 730 590 004.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné

pro službu edeska: https://vlkos.imunis.cz/info/zpracovani-osobnich-udaju-edeska.asp

pro službu smis: https://vlkos.imunis.cz/info/zpracovani-osobnich-udaju-smis.asp

 

Menu

VOLBY

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volby 2017

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

kaplička.JPG

vlkos_pata.png