Rozhodnutí hejtmana Olomouckého krajeRozhodnutí hejtmana OK o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných

prostředků dýchacích cest

Rozhodnutí č. 3 2020.pdf


Menu