Historie

Podmětem k založení hasičského sboru v naší obci byl na jaře roku 1920 velký požár, který vypuknul na Loukách a kterému padlo za oběť mnoho domů.
Požár by se nebyl tak rozšířil, kdyby bylo proti němu včas zasáhnuto.

5.srpna léta páně 1922 se konala ustavují schůze v obecním hostinci U Černých ve Vlkoši. Řídil ji pan František Bednařík, jako člen zřizujícího výboru. Při zápisu členů, který se při této schůzi konal, přistoupilo do sboru 53 činných členů a 74 členů přispívajících. Byl zvolen výbor, v jehož čele stanul Tomáš Sova a prvním náčelníkem se stal Alois Hradil.

První hasičská výstroj a výzbroj byla zakoupena od firmy Smékal z Čech u Prostějova za 33 tis. Kčs. První stříkačka byla čtyřkolová, ruční s příslušenstvím.

Po velkých přípravách se konala 8.července 1923 slavnost svěcení a předání stříkačky, za účasti četných hostí a okolních hasičských sborů. Kmotřenkami byly paní Natálie Vávrová za Vlkoš a paní Antonie Rozkošná za Kanovsko.

Přípravy nastavbu hasičské zbrojnice začali v roce 1927, kdy stavitel Antonín Kumrz Bochoře vypracoval plán a rozpočet. Poněvadž byla tehdy zima velmi mírná , začalo se ihned s navážením hlíny, aby byl zvýšen terén.

Občané dovezli zdarma písek a štěrk, vápno z chropyňského cukrovaru, cihly z Předmostí. Otázka finanční byla rozřešena tak, že obec Vlkoš zaplatí dvě třetiny, Kanovsko jednu třetinu. Stavbapak rychle pokračovala, takže koncem měsíce června zbrojnice užř stála hotová. Slavnost jejího otevření a předání se konala 7.července 1928.

 

 

 

 

Menu

VOLBY

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do zastupitelstev obcí 2018

 

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

MV ČR - OBČAN NA ÚŘADĚ

MV ČR - OSOBNÍ DOKLADY

kaplička.JPG

vlkos_pata.png