Fotogalerie

FOTO DROBNÉ SAKRÁSNÍ STAVBY

 

2018

7.1. Tříkrálová sbírka

21.1. Mše sv. - Mons. Josef Nuzík 

11.3. Mše sv. Vlkoš

25.3. Květná neděle

29.3. Zelený čtvrtek

30.3. Velký pátek

31.3. Bílá sobota

1.4. Neděle Velikonoční

2.4. Pondělí velikonoční

31.5. Boží Tělo

5.7.Hodová mše sv. Kanovsko

8.7. Hodová mše sv. Vlkoš

11.8. Mše svatá - farníci z Čech

16.9. Poděkování za úrodu

 

 

 

 

2017

Tříkrálová sbírka

Boží Tělo

Hodová mše sv. ve Vlkoši

Hodová mše sv. na Kanovsku

Zahájení školního roku - novokněz P. Jan Berka

Mše sv. P. Grzegorz Zych - 3.9.2017

Poděkování za úrodu 24.9.2017

Živý Betlém 25.12.2017

 

 

 

2016

Tříkrálová sbírka

Hodová mše sv. ve Vlkoši

Hodová mše sv. na Kanovsku

Mše sv. - P. Klat

Farní tábor

Poděkování za úrodu

Živý Betlém

 

2015

Vlkoš - zima

Tříkrálová sbírka

Boží Tělo

Hodová mše sv. ve Vlkoši

Hodová mše sv. Kanovsko

Poděkování za úrodu

Varhanní koncert

Živý Betlém

 

2014

Tříkrálová sbírka

Vánoční kostel

Boží Tělo

Hody na Kanovsku

Hodová mše sv. ve Vlkoši

Poděkování za úrodu

Živý Betlém

 

2013

Tříkrálová sbírka

Vánoční kostel

Velikonoční klapotání

Hodová mše sv. na Kanovsku

Komentovaná prohlídka kostela sv. Prokopa

Hodová mše sv. v kostele sv. Prokopa

Poděkování za úrodu

Živý Betlém

 

 

2012

Tříkrálová sbírka

Noc kostelů

Hodová mše sv. na Kanovsku

Hodová mše sv. kostel sv. Prokopa

Mše sv. v rámci česko-polské akce Źně na Hané postaru

Poděkování za úrodu

I. neděle adventní

Mikuláš na faře

Živý Betlém

 

2011

Boží Tělo

Hodová mše sv. Kanovsko

Farní tábor

Poděkování za úrodu

Svatomartinské víno

I. neděle adventní

Živý Betlém

 

2010

Tříkrálová sbírka 10.1.

Hody v kapli sv. Cyrila a Metoděje

Poděkování za úrodu

Svatomartinské víno

Mikuláš na faře

Živý Betlém

 

2009

Adventní koncert

Živý Betlém 25.12.

 

2008

Živý Betlém

 

Menu