Kaple sv. Cyrila a Metoděje

 

               Kaplička je umístěna uprostřed návsi na Kanovsku a původně sloužila jako zvonice. Stojí snad na místě, kde kdysi stávala dřevěná zvonice.
O této staré zvonici existuje několik kusých zpráv v Kanovské kronice, zapsaných kronikáři Antonínem Rozkošným a Stanislavem Potěšilem. Zde se dovídáme o započetí její výstavby v roce 1972, za nemalého úsilí místních lidí, kteří se potýkali s nedostatkem finančních prostředků.
Podle zápisů zvonice stála až do druhé poloviny 19. století, do doby, kdy téměř celé Kanovsko lehlo popelem.
V roce 1859 postihl obec zhoubný požár a většina dřevěných domků s doškovými střechami shořela do základů a pravděpodobně i dřevěná zvonice. Dnešní kapli sv. Cyrila a Metoděje postavili Kanovští za několik let po požáru (výstavba se datuje k roku 1863).
Další zápisy nás informují o opravě střechy v roce 1919, kdy v "báni" řemeslníci našli zbytky listin, jejichž obsah byl již nečitelný. Tyto listy nahradili novými, obsahující vylíčení současných místních poměrů a doplnili památkami na 1. sv. válku. Také do roku 1918 zde měl uschován svůj prapor Spolek vysloužilých vojínů vlkošsko-kanovských a okolí. Ve výklenku vnější stěny kaple je umístěna pamětní deska k uctění památky padlým vojínům v 1. světové válce.

 

Oprava kaple byla provedena na jaře roku 2014, kdy se obci Vlkoš podařilo získat peníze na její opravu.

Mgr. Petr Hlavačka - VLKOŠSKÝ ZPRAVODAJ, červenec 2004, číslo 2, str. 4

 

 

Menu