Drobečková navigace

Aktuální zprávy > Římskokatolická farnost Vlkoš > ROK SV. JOSEFA

ROK SV. JOSEFA

 

b00lfgvd6y.Rok-svateho-Josefa-odpustky.pdf.jpg

 Rok svatého Josefa1.jpgRok svatého Josefa2.jpg

Rok svatého Josefa3.jpg

 

Dne 8. prosince tohoto roku vyhlásil Svatý Otec rok svatého Josefa. Připomíná, že právě svatý Josef byl opatrovníkem Ježíše Krista a celé svaté rodiny. Právě před 150 lety papež Pius IX v době těžkého pronásledování Církve vydal dekret, jímž svěřil ochranu celé Církve svatému Josefovi. U této příležitosti byl vyhlášen do této nelehké doby rok svatého Josefa, v němž věřící mohou získat také plnomocné odpustky z obvyklých podmínek, kterými jsou tyto tři stálé podmínky a jedna z roku Svatého Josefa:

 

I) svatá zpověď a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu

II) svaté přijímání

III) modlitba na úmysl Svatého Otce (otčenáš, zdrávas atp.)

IV) podmínky k roku Svatého Josefa:

  1. Půlhodinová meditace o modlitbě Páně

nebo

  1. Celodenní pobyt v duchovním ústranní s meditacemi o svatém Josefovi

nebo

  1. Vykonání skutku tělesného nebo duchovního milosrdenství

nebo

  1. Modlitba svatého růžence v rodině nebo mezi snoubenci

nebo

  1. Ten, kdo svěří svou práci pod ochranu sv. Josefa a kdo se pomodlí za ty, kdo práci nemají, aby ji nalezli

nebo

  1. Ten kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefovi nebo modlitbu za pronásledovanou Církev ke svatému Josefovi (kancionál č. 011)

Svatá Terezie od Ježíše poznala svatého Josefa jako patrona ve všech životních situacích: „Zdá se, že Bůh dovolil jiným světcům, aby nám přispívali v té či oné potřebě, zatímco já zakusila, že přímluva sv. Josefa se vztahuje na všechny“ potřeby.5 V novějších časech svatý papež Jan Pavel II. znova zopakoval, že postava svatého Josefa „nabývá pro církev naší doby ve vztahu k novému tisíciletí křesťanství zvláštní aktuálnosti“.

Celý text dekretu zde: Dekret apoštolské penitenciárie

Menu