Volby do PS PČR 2013

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

se na území České republiky uskuteční

v pátek 25. října 2013 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.

a v sobotu 26. října 2013 v době od 08:00 hod. do 14:00 hod.

více informací naleznete na adrese:

 

VOLBY 2013 Olomoucký kraj

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf

 

Žádost o vydání voličského průkazu

18. 10. 2013 - konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličský průkaz v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (§ 6a odst. 2 věta první zákona)

 

23. 10. 2013 -  16:00 hodin konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu

(§ 6a odst. 2 věta první  zákona)

 

Žádost o vydání voličského průkazu  soubor pdf.

 

Žádost o vydání voličského průkazu soubor doc.

Menu

VOLBY

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do zastupitelstev obcí 2018

 

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

MV ČR - OBČAN NA ÚŘADĚ

MV ČR - OSOBNÍ DOKLADY

kaplička.JPG

vlkos_pata.png