Drobečková navigace

Aktuální zprávy > Obecní úřad > Volby > Volby do ZO 2010

Volby do zastupitelstev obcí

Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2010 vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 15. a 16. října 2010.

Informace k volbám naleznete i na:

(webové stránky Olomouckého kraje,)

Více informací o volbách: Volby do zastupitelstev obcí (webové stránky :Statutární město Přerov)

                                                                 ---------------------------


 

                 VOLBY -  VLKOŠ

stanovení počtu členů zo vlkoš.pdf

Potřebný počet podpisů voličů na peticích .doc

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

http://vlkos.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=196

 

Delegování zástupců do volební komise

Zaregistrované volební strany mají možnost delegovat své zástupce a jejich náhradníky do okrskových  volebních  komisí (více § 17 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí).  Delegovaným zástupcem nemůže být sám kandidát, jinak kdokoliv starší 18-ti let, podmínkou není ani trvalý pobyt ve Vlkoši. Delegování zástupců, resp. jejich seznam, musí být podáno písemně starostovi, musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu a podpis zmocněnce volební strany (více odst. 3 výše citovaného §). Písemné delegace je třeba doručit na obecní úřad nejpozději 15.září 2010 do 17 hodin.

 

Oznámení o době a místě konání voleb do ZO.pdf

 

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Informace o výsledku voleb naleznete také na www.volby.cz

 

Menu