Aktuální zprávy


Hlášení rozhlasu 8.4.2020

Zemědělské družstvo Kokory bude v pátek 10. 4. 2020 v době

od 14:15 do 14:45 hod. na parkovišti prodávat domácí zabijačkové výrobky,

uzeninu a čerstvé vepřové a hovězí maso.Hasiči radí, jak se chovat při vypalování trávy a kleští

Vypalování s rozumem.jpg

 

https://www.hzscr.cz/hzs-olomouckeho-kraje.aspx

 Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

EKOKOM_LETAK

 Úřad práce Přerov - informace pro uchazeče

Vzhledem ke zkrácení úředních hodin a omezení osobních kontaktů jen po předchozí telefonické domluvě, Úřad práce v Přerově přijímá nové žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti pouze v elektronické podobě, nebo písemnou formou prostřednictvím pošty,  nebo vhozením příslušných formulářů do schránky umístěné ve vstupním prostoru  Úřadu práce ČR – kontaktního pracoviště Přerov, Žerotínovo nám. 168/21, Přerov (schránka je přístupná denně od 6:00 do 18:00 hodin).

Zájemci mohou vytisknout  informaci,  žádosti a následně je vyplnit :

 Žádost o zprostředkování zaměstnání.pdf

  Žádost o podporu v nezaměstnanosti.pdf

Informace pro uchazeče.pdf

 

odkaz na stránky MPSV:  https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru, kde můžete v případě zájmu sledovat aktuální informace.

 Česká pošta s.p. - pobočka Vlkoš u Přerova

Pošta Vlkoš u Přerova má nové telefonní číslo : 954 275 119

 

 Mimořádné opatření - Ministerstvo zdravotnictví

Mimořádné_opatření_-_výjimky_z_uzavření_obchodů.pdfKrajská hygienická stanice Olomouckého kraje doporučuje

doporučení - záznamy

 

doporučení - záznamy.pdf

 Zajištění a vyzvednutí eReceptu jinou osobou

eRecept může lékař vystavit na základě žádosti pacienta bez jeho přítomnosti v ordinaci  a bez vyšetření pouze v případě, že:

-       tak rozhodne lékař (pokud je mu dobře znám zdravotní stav pacienta nebo má k dispozici jeho zdravotnickou dokumentaci),

-       se jedná o trvale užívané léky,

-       zdravotní stav pacienta je stabilizován,

-       medikace je dobře nastavena.

Způsoby předání eReceptu (určuje pacient): 

-  NEJVHODNĚJŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ BEZKONTAKTNÍ ZPŮSOB PŘEDÁNÍ eReceptu - prostřednictvím SMS zprávy na jakýkoliv mobilní telefon - eRecept je zaslán na uvedené telefonní číslo textovou zprávou s identifikátorem. SMS zprávu může pacient přeposlat na další telefonní číslo; eRecept může v lékárně vyzvednout i jiná osoba.

-       na listinné průvodce - bezplatně vytištěná listinná průvodka musí být předána pacientovi nebo jiné osobě, způsob předání průvodky není jednoznačně stanoven; v případě, že bude průvodku za pacienta vyzvedávat jiná osoba, musí pacient o tomto způsobu předání a o osobě, která bude průvodku vyzvedávat, předem informovat příslušného lékaře,

-       aplikace pro pacienty  SMART telefon, pro seniory obtížně využitelná,

-       zaslání prostřednictvím datové (emailové) zprávy – pro seniory obtížně využitelné.

eRecept může bez přítomnosti pacienta vystavit i zastupující praktický lékař, případně specialista, který má informace o zdravotním stavu pacienta.

Lékař, který nemá informace o zdravotním stavu pacienta a nemůže si ověřit, jaké léky jsou mu pravidelně předepisovány, nemůže eRecept bez vyšetření pacienta vystavit.

 Způsob předepisování léků a zdravotních pomůcek po dobu uzavření ordinace ve Vlkoši

V případě nutnosti předpisu léků, nebo zdravotních pomůcek od MUDr. Černína, postupujte následujícím způsobem:

Seznam léků nebo pomůcek napište na papír, včetně svého jména, příjmení, adresy, ročník narození, čísla telefonu.

Lístek se svými požadavky vložte do nově zřízené schránky, vedle vchodu na obecní úřad.

Recepty, předpisy budou doručeny na adresy žadatelů do poštovních schránek.Poděkování za výrobu ochranných roušek

Obecní úřad Vlkoš vyslovuje poděkování kolektivu místní základní a mateřské školy, a dalším dobrovolníkům za bezplatné šití ochranných roušek, které jsou následně předávány našim starším spoluobčanům.
Menu