Odkazy


 Magistrát města Přerova

Mikroregion Moštěnka -  www.mostenka.cz

MAS - Partnerství Moštěnka- www.mas-mostenka.cz

Středomoravská agentura rozvoje venkova (SMARV) - www.smarv.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje - www.kr-olomoucky.cz

Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje - www.spovok.cz

Spolek pro obnovu venkova ČR - www.spov.org

 

Gmina RUDNIKI - POLSKO  www.rudniki.pl

Infovenkov - www.infovenkov.cz

Mladí pro venkov

Centrum pro komunitní práci

Svaz měst a obcí České republiky

Ministerstvo zemědělství ČR  - www.mze.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - www.mmr.cz

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) - www.szif.cz

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Úřad regionální rady Střední Morava - www.nuts2strednimorava.cz

 

Nadace partnerství

Leader

Přerovan

Přerovské noviny

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Portál veřejné správy České republiky

MAS - Podhostynska

Mikroregion Holešovsko - www.mikroregion-holesovsko.cz

Národní síť MAS ČR - www.nsmascr.cz

Národní observatoř venkova (NOV) - www.leaderplus.cz

Krajský úřad Zlínského kraje - www.kr-zlinsky.cz

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) - bývalý název Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) - www.uzei.cz

Turistický informační portál Zlínského kraje - www.vychodni-morava.cz

Sdružení cestovního ruchu Střední Morava - www.ok-tourism.cz

Menu

VOLBY

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do zastupitelstev obcí 2018

 

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

MV ČR - OBČAN NA ÚŘADĚ

MV ČR - OSOBNÍ DOKLADY

kaplička.JPG

vlkos_pata.png