Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby > Volby do zastupitelstev obcí 2022

Volby do zastupitelstev obcí 2022

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 23. a 24. září 2022 

Obec Vlkoš má pouze jeden volební obvod a jeden volební okrsek.

Pro volby do obecních zastupitelstev nelze využít voličský průkaz.

Kandidátní listiny mohou podávat volební strany nejlépe po telefonické domluvě na tel.: 581 268 288,

případně 581 268 460 a to v úředních hodinách Magistrátu města Přerova, Bratrská 709/34, přízemí,

dveře č. 3 nebo č. 13, nejpozději však do úterý 19. července 2022 do 16:00 hod.

Upozornění: v pondělí dne 4. července 2022 bude registrační úřad uzavřen !

Okrsková volební komise 

Dle § 17 odst. 2 zákona může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla

zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, delegovat jednoho člena a jednoho

náhradníka do okrskové   volební komise v obci Vlkoš, a to v termínu nejpozději 30 dnů

před konáním voleb – tj. do 24. srpna 2022 do 16:00 hod. 

Delegováním se rozumí doručení seznamu členů okrskové volební komise (dále jen OVK) osobou oprávněnou jednat jménem volební strany v listinné podobě osobně, nebo poštou starostovi, nebo v elektronické adresu obce. V případě využití elektronického podání ze strany osoby oprávněnou jednat jménem volební strany je nutno zaslat tento seznam s elektronickým podpisem této osoby, nebo podpisem osoby, která je k tomuto úkonu pověřena.

Školení k volbám: se uskuteční ve středu dne 14. září 2022 v 08:30 hod. v budově kina Hvězda, Čechova 243/49 v Přerově určené pro zapisovatele, místopředsedy a předsedy okrskových volebních komisí.