Drobečková navigace

Aktuální zprávy > Obecní úřad > Volby > Volby do zastupitelstev obcí 2022

Volby do zastupitelstev obcí 2022

 

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 23. a 24. září 2022

 

Obec Vlkoš má pouze jeden volební obvod a jeden volební okrsek.

Počet členů Zastupitelstva obce Vlkoš na volební období 2022 - 2026.pdf

Pro volby do obecních zastupitelstev nelze využít voličský průkaz.

Kandidátní listiny mohou podávat volební strany nejlépe po telefonické domluvě na tel.: 581 268 288,

případně 581 268 460 a to v úředních hodinách Magistrátu města Přerova, Bratrská 709/34, přízemí,

dveře č. 3 nebo č. 13, nejpozději však do úterý 19. července 2022 do 16:00 hod.

Upozornění: v pondělí dne 4. července 2022 bude registrační úřad uzavřen !

 

1 Úvodem.doc

2 KL obecná.doc

3 KL PS - obce.doc

4 KL PH - obce.doc

5 KL koalice PS - obce.doc

6 KL koalice PH - obce.doc

7 KL koalice PS a PH - obce.doc

8 KL sdružení PS a NK - obce.doc

9 KL sdružení PH a NK - obce.doc

10 KL NK - obce.doc

11 KL sdružení NK - obce.doc

VZOR Petice podporující kandidaturu.doc

VZOR Prohlášení kandidáta.doc

Informace o podmínkách kandidatury (zdroj : MVČR)

Počet členů Zastupitelstva obce Vlkoš na volební období 2022 - 2026.pdf

Kam podávat kandidátní listiny - Registrační úřad

Počty podpisů na peticích podporujících kandidaturu.pdf

 

 

Informace ministerstva vnitra k volbám konaným v roce 2022

 

Informace k volbám - Olomoucký kraj

 

Informace k volbám - Magistrát města Přerova

 

Okrsková volební komise

 

Dle § 17 odst. 2 zákona může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla

zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, delegovat jednoho člena a jednoho

náhradníka do okrskové   volební komise v obci Vlkoš, a to v termínu nejpozději 30 dnů

před konáním voleb – tj. do 24. srpna 2022 do 16:00 hod. 

Delegováním se rozumí doručení seznamu členů okrskové volební komise (dále jen OVK) osobou oprávněnou jednat jménem volební strany v listinné podobě osobně, nebo poštou starostovi, nebo v elektronické adresu obce. V případě využití elektronického podání ze strany osoby oprávněnou jednat jménem volební strany je nutno zaslat tento seznam s elektronickým podpisem této osoby, nebo podpisem osoby, která je k tomuto úkonu pověřena.

 

Školení k volbám: se uskuteční ve středu dne 14. září 2022 v 08:30 hod. v budově kina Hvězda, Čechova 243/49 v Přerově určené pro zapisovatele, místopředsedy a předsedy okrskových volebních komisí.

 

 

 

 

 

Menu