Drobečková navigace

Aktuální zprávy > Služby v obci > Praktický lékař - MUDr.Černín

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

MUDr. ČERNÍN RUDOLF  
mobil: 607 80 80 72  
MUDr. ČERNÍNOVÁ JANA 

 

mobil: 720 437 484   
Blanka Bajerová - zdravotní sestra  

 

ordinace:

 
Poliklinika Přerov, Smetanova ul.                   tel.: 581 201 849  
ZS, Bochoř  
ZS , Ke Mlýnu 206, Vlkoš

 

 e-recept: 720 437 484

  

 

 

 

DOVOLENÁ             

 

 

 

zastupuje:

MUDr.Koudelka 

Kramářova 1110/41, Přerov

581 20 99 00

Ordinační hodiny: Pondělí 7:00 - 9:00, 13:00 - 17:00

 Úterý - pátek 7:00 - 12:00 hodin

 

 

V případě nutnosti předepsání léků, nebo zdravotních pomůcek

 postupujte následujícím způsobem:

Seznam léků nebo pomůcek napište na papír, včetně svého  jména, příjmení, adresy, ročník narození, čísla telefonu.

Lístek se svými požadavky vložte do  schránky, vedle vchodu na obecní úřad.

Recepty, předpisy budou doručeny na adresy žadatelů do poštovních schránek

  

 

 

Zajištění a vyzvednutí eReceptu jinou osobou

eRecept může lékař vystavit na základě žádosti pacienta bez jeho přítomnosti v ordinaci  a bez vyšetření pouze v případě, že:

-       tak rozhodne lékař (pokud je mu dobře znám zdravotní stav pacienta nebo má k dispozici jeho zdravotnickou dokumentaci),

-       se jedná o trvale užívané léky,

-       zdravotní stav pacienta je stabilizován,

-       medikace je dobře nastavena.

Způsoby předání eReceptu (určuje pacient): 

-  NEJVHODNĚJŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ BEZKONTAKTNÍ ZPŮSOB PŘEDÁNÍ eReceptu - prostřednictvím SMS zprávy na jakýkoliv mobilní telefon - eRecept je zaslán na uvedené telefonní číslo textovou zprávou s identifikátorem. SMS zprávu může pacient přeposlat na další telefonní číslo; eRecept může v lékárně vyzvednout i jiná osoba.

-       na listinné průvodce - bezplatně vytištěná listinná průvodka musí být předána pacientovi nebo jiné osobě, způsob předání průvodky není jednoznačně stanoven; v případě, že bude průvodku za pacienta vyzvedávat jiná osoba, musí pacient o tomto způsobu předání a o osobě, která bude průvodku vyzvedávat, předem informovat příslušného lékaře,

-       aplikace pro pacienty  SMART telefon, pro seniory obtížně využitelná,

-       zaslání prostřednictvím datové (emailové) zprávy – pro seniory obtížně využitelné.

eRecept může bez přítomnosti pacienta vystavit i zastupující praktický lékař, případně specialista, který má informace o zdravotním stavu pacienta.

Lékař, který nemá informace o zdravotním stavu pacienta a nemůže si ověřit, jaké léky jsou mu pravidelně předepisovány, nemůže eRecept bez vyšetření pacienta vystavit.

 

 

 

    ORDINAČNÍ HODINY      
           
           
Pondělí   07:00-11:00   Poliklinika Přerov  
    12:00-14:00   ZS Vlkoš  
           
           
Úterý   09:00-11:00   ZS Bochoř  
    14:00-17:00   Poliklinika Přerov  
           
           
Středa   07:00-09:30   ZS Vlkoš  
    11:00-13:30   Poliklinika Přerov  
           
           
Čtvrtek   07:00-11:00   Poliklinika Přerov  
    17:00-18:30   Žalkovice  
           
           
Pátek   07:00-09:30   Poliklinika Přerov  
    11:00-12:00   ZS Bochoř  
    12:00-13:00   ZS Vlkoš  
           

  

Ve Vlkoši odběry krve ve středu od 6:45 hodin.

 

 

 

  

V případě dovolené

  

zastupuje:

MUDr.Koudelka 

Kramářova 1110/41, Přerov

581 20 99 00

Ordinační hodiny: Pondělí 7:00 - 9:00, 13:00 - 17:00

 Úterý - pátek 7:00 - 12:00 hodin

 

 

 

Menu