Krizové situace a ochrana obyvatelstva

 

 

 Co dělat když hrozí povodně :

zdroj : Hasičský záchranný sbor ČR

 

Aktuální upozornění, výstražné informace :

www stránky Českého hydrometeorologického ústavu

 

Stavy a průtoky na vodních tocích:  www stránky Povodí Moravy s.p.

další  informace :

www stránky Magistrátu města Přerova

 Olomoucký kraj - krizové řízení

 

Pro případ ohrožení - www stránky Institutu ochrany obyvatelstva

 

 

Důležité odkazy:

 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Územní odbor Přerov

 

Ochrana obyvatel - www.ochranaobyvatel.cz

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - www.olk.hzscr.cz

Institut ochrany obyvatelstva - www.ioolb.cz

Český hydrometeorologický ústav - www.chmi.cz

Ministerstvo obrany ČR - www.army.cz

Ministerstvo vnitra ČR - www.mvcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR - www.mzcr.cz

Ministerstvo zemědělství ČR - www.mze.cz

Ministerstvo životního prostředí ČR - www.env.cz

 

 

 

 

Menu

VOLBY

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do zastupitelstev obcí 2018

 

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

MV ČR - OBČAN NA ÚŘADĚ

MV ČR - OSOBNÍ DOKLADY

kaplička.JPG

vlkos_pata.png