Základní a mateřská škola Vlkoš,
příspěvková organizace

IČO 70989362
adresa: Náves 43/7, 751 19 Vlkoš
e-mail: zsvlkos@seznam.cz
web: www.zsvlkos.cz
telefon      ZŠ 722 315 535
telefon      MŠ 722 315 516
 ID DS t7bmh59

 

                                               **********************************

 

 

zde:

HOSPODAŘENÍ

 

                                                      *****************************

DOTACE 2017

 

Příspěvková organizace v roce 2017 uspěla se svou žádostí o dotaci v rámci výzvy podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Publicita ZŠ a MŠ Vlkoš.pdf

Plakát

Projekt

Projekt na www stránkách školy

                                                   ******************************

DOTACE 2015

 

Příspěvková organizace v roce 2015 získala dotaci na projekt:

 „Abychom si mohli v klidu hrát, máme školu bezpečnou jak hrad“

v rámci dotačního titulu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení

dotační program MŠMT č. j.: MSMT-2157/2015-19

Dotace-Závěrečná zpráva projektu.pdf

 

 

 

 

 

Menu

VOLBY

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do zastupitelstev obcí 2018

 

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

MV ČR - OBČAN NA ÚŘADĚ

MV ČR - OSOBNÍ DOKLADY

kaplička.JPG

vlkos_pata.png