Dětské hřiště

V měsíci červnu 2008 podala obec Vlkoš žádost o poskytnutí dotace z Programu pro obnovu venkova z dotačního titulu Podpora a zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Projekt, který byl společně připraven za aktivní účasti dětí a rodičů s názvem Zahrada splněných snů, byl v konkurenci ostatních úspěšný a obci Vlkoš byla přiznána finanční dotace ve výši 295 tis. Kč. Zahrada bude osazena herními prvky a provedena oprava povrchu školního dvora.

fotogalerie - hřiště ve škole

Menu

VOLBY

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do zastupitelstev obcí 2018

 

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

MV ČR - OBČAN NA ÚŘADĚ

MV ČR - OSOBNÍ DOKLADY

kaplička.JPG

vlkos_pata.png