Místní skupina ČČK

Jak vznikla MS ČČK ve Vlkoši? 
V roce 1953 byly obce rozděleny na zdravotní obvody, obec Vlkoš byla přidělena k Horní Moštěnici. Toto se občanům nelíbilo z důvod špatného dopravního spojení. Proto jednali s OÚNZ v Přerově a byl zřízen lékařský střed v obci Vlkoš. V té době se sledoval zdravotní stav obyvatel, a proto se zřídila místnost pro lékaře. Jako lékař byl do Vlkoše přidělen MUDr. Miroslav Koudelka z Přerova. První ordinace pro lékaře se nacházela v domě na Kanovsku u paní Koplíkové. MUDr. Koudelka si brzy získal důvěru občanů a začal řídit kurzy první pomoci. Díky těmto kurzům získalo 20 účastníků legitimace o proškolení, a to bylo základním krokem k založení místní skupiny tehdeljšího Československého červeného kříže ve Vlkoši. První předsedkyní se stala paní Vlasta Štiborová.

Místní skupinu vede devítičlenný výbor, který vytváří činnost skupiny. MS ČČK navštěvuje naše členy v domovech důchodců, pro děti ze ZŠ ve Vlkoši připravuje program se zdravotní tématikou, pořádá zdravotní přednášky a na požádání provádí zdravotní dozor při různých akcích v obci.

 

 

 

 

Menu

VOLBY

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do zastupitelstev obcí 2018

 

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

MV ČR - OBČAN NA ÚŘADĚ

MV ČR - OSOBNÍ DOKLADY

kaplička.JPG

vlkos_pata.png