Drobečková navigace

Aktuální zprávy > OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

platnost vyhlášky od 1. 1. 2022

OZV č. 1 2021, místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti  vyhlášky OZV č. 1/2021 se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Sazba poplatku na rok 2022 činí 690 Kč

Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství poplatníka - fyzické osoby přihlášené v obci.pdf

Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství poplatníka - fyzické osoby přihlášené v obci.doc

Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství poplatníka - fyzické osoby , která vlastní nemovitou věc na území obce.pdf

Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství poplatníka - fyzické osoby , která vlastní nemovitou věc na území obce.doc

Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství poplatníka - právnické osoby, které vlastní nemovitou věc.pdf

Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství poplatníka - právnické osoby, které vlastní nemovitou věc.doc

 

Svoz odpadu

Sběr objemného odpadu - Karhanovo - obecní dvůr

Nebude povoleno vkládat do kontejneru odpad, který je zakázáno na skládku přivážet.

Do kontejneru je  ZAKÁZÁNO vhazovat:

pneumatiky, autobaterie, lepenku, sádrokarton, eternit, azbest, polystyren, sklenou vatu, prostředky na ochranu rostlin, barvy-laky, vyjetý olej, znečištěné obaly, zářivky, výbojky, staré léky a teploměry , chemikálie.

Svoz popelnic v roce 2022.pdf

 

Svoz  komunálního odpadu je prováděn 

dle rozpisu v době od 14:00 do 17:00 hod.

 

Prodej popelnic na obecním úřadě v úřední dny:

Popelnice 110l pozink.      973 Kč/ks

Popelnice UH 120lt            851 Kč/ks

110l pozink Popelnice UH 120lt

 

 

Menu