Sběr objemného odpadu: Karhanovo - obecní dvůr

  

 

Nebude povoleno vkládat do kontejneru odpad, který je zakázáno na skládku přivážet.

Do kontejneru je  ZAKÁZÁNO vhazovat:

pneumatiky, autobaterie, lepenku, sádrokarton, eternit, azbest, polystyren, sklenou vatu, prostředky na ochranu rostlin, barvy-laky, vyjetý olej, znečištěné obaly, zářivky, výbojky, staré léky a teploměry , chemikálie.

---- ------ ------------------

 

 Svoz popelnic v roce 2021.pdf

 

                             Svoz  komunálního odpadu je prováděn

dle rozpisu v době od 14:00 do 17:00 hod.

 

Prodej popelnic na obecním úřadě v úřední dny:

Popelnice 110l pozink.      973 Kč/ks

Popelnice UH 120lt            851 Kč/ks

 

 

 

 

 

 

 

Menu