Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpadové hospodářství

OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

platnost vyhlášky od 1. 1. 2022

OZV č. 1 2021, místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti  vyhlášky OZV č. 1/2021 se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Sazba poplatku na rok 2023 činí 690 Kč

Svoz odpadu

Sběr objemného odpadu - Karhanovo - obecní dvůr

Nebude povoleno vkládat do kontejneru odpad, který je zakázáno na skládku přivážet.

Do kontejneru je  ZAKÁZÁNO vhazovat:

pneumatiky, autobaterie, lepenku, sádrokarton, eternit, azbest, polystyren, sklenou vatu, prostředky na ochranu rostlin, barvy-laky, vyjetý olej, znečištěné obaly, zářivky, výbojky, staré léky a teploměry , chemikálie.

 

Svoz popelnic v roce 2023.pdf

 

Svoz  komunálního odpadu je prováděn 

dle rozpisu v době od 14:00 do 17:00 hod.

Prodej popelnic na obecním úřadě v úřední dny:

Popelnice 110l pozink.      1.367.- Kč/ks

Popelnice UH 120lt            860.- Kč/ks

110l pozink Popelnice UH 120lt