Drobečková navigace

Aktuální zprávy > Obecní úřad > GDPR Informace o zpracování osobních údajů

GDPR Informace o zpracování osobních údajů

 

Obec Vlkoš zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným způsobem.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Správce osobních údajů: Obec Vlkoš

sídlo: Ke Mlýnu 206, Vlkoš, IČ: 00600865, DS: ez5a7yi, telefon: 581 223 191, 581 223 027, podatelna@obecvlkos.cz

   

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Michaela Müllerová,

 Šumperská 926, 783 91 Uničov.

email: mmullerova@volny.cz,  tel: +420 727 938 440.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné

pro službu edeska: https://vlkos.imunis.cz/info/zpracovani-osobnich-udaju-edeska.asp

pro službu smis: https://vlkos.imunis.cz/info/zpracovani-osobnich-udaju-smis.asp

 

Menu