Drobečková navigace

Aktuální zprávy > Římskokatolická farnost Vlkoš > Fotogalerie

Fotogalerie

FOTO DROBNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY

FOTO BRIGÁDA NA FARNÍ ZAHRADĚ 2018

FOTO OPRAVA KOSTELNÍ VĚŽE 2015 

 

2021

leden  Tříkrálová sbírka 

21.3.   Křížová cesta - 5. neděle postní 

8.5.     Pouť farností z děkanátu Přerov na sv. Hostýn 

 

 

 

2020

5.1.   Mše sv.

11.1. Tříkrálová sbírka

5.4.   Květná neděle 

10.4. Velkopáteční obřady 

11.4. Bílá sobota

4.7.   Hodová mše  - sv. Prokop

5.7.   Hodová mše  - sv. Cyril a Metoděj

stav hl. dveří kostela sv. Prokopa před opravou

13.9. Poděkování za úrodu

prosinec   Živý Betlém 

 

2019

1.1.  Mše sv.

6.1.  Tříkrálová sbírka 

20.4. Velikonoční klapotání 

 Velikonoce 2019

8.5.  Pěší pouť na Svatý Hostýn 

Májová pobožnost 

15.9. Poděkování za úrodu 

Varhanní koncert 

24.12. Mše sv. 

25.12. Mše sv. 

 

2018

BRIGÁDA NA FARNÍ ZAHRADĚ 

7.1. Tříkrálová sbírka

21.1. Mše sv. - Mons. Josef Nuzík 

11.3. Mše sv. Vlkoš

25.3. Květná neděle

29.3. Zelený čtvrtek

30.3. Velký pátek

31.3. Bílá sobota

1.4. Neděle Velikonoční

2.4. Pondělí velikonoční

8.5. Pěší pouť na Svatý Hostýn 

31.5. Boží Tělo

5.7.Hodová mše sv. Kanovsko

8.7. Hodová mše sv. Vlkoš

11.8. Mše svatá - farníci z Čech

16.9. Poděkování za úrodu

2.12. Varhanní koncert 

24.12. Mše sv. 

26.12. mše sv

  

2017

Tříkrálová sbírka

Boží Tělo

Hodová mše sv. ve Vlkoši

Hodová mše sv. na Kanovsku

Zahájení školního roku - novokněz P. Jan Berka

Mše sv. P. Grzegorz Zych - 3.9.2017

Poděkování za úrodu 24.9.2017

Živý Betlém 25.12.2017

 

2016

Tříkrálová sbírka

Hodová mše sv. ve Vlkoši

Hodová mše sv. na Kanovsku

Mše sv. - P. Klat

Farní tábor

Poděkování za úrodu

Živý Betlém

 

2015

Vlkoš - zima

Tříkrálová sbírka

Boží Tělo

Hodová mše sv. ve Vlkoši

Hodová mše sv. Kanovsko

Poděkování za úrodu

Varhanní koncert

Živý Betlém

 

2014

Tříkrálová sbírka

Vánoční kostel

Boží Tělo

Hody na Kanovsku

Hodová mše sv. ve Vlkoši

Poděkování za úrodu

Živý Betlém

 

2013

Tříkrálová sbírka

Vánoční kostel

Velikonoční klapotání

Hodová mše sv. na Kanovsku

Komentovaná prohlídka kostela sv. Prokopa

Hodová mše sv. v kostele sv. Prokopa

Poděkování za úrodu

Živý Betlém

 

 2012

Tříkrálová sbírka

Noc kostelů

Hodová mše sv. na Kanovsku

Hodová mše sv. kostel sv. Prokopa

Mše sv. v rámci česko-polské akce Źně na Hané postaru

Poděkování za úrodu

I. neděle adventní

Mikuláš na faře

Živý Betlém

 

2011

Boží Tělo

Hodová mše sv. Kanovsko

Farní tábor

Poděkování za úrodu

Svatomartinské víno

I. neděle adventní

Živý Betlém

 

2010

Tříkrálová sbírka 10.1.

Hody v kapli sv. Cyrila a Metoděje

Poděkování za úrodu

Svatomartinské víno

Mikuláš na faře

Živý Betlém

 

2009

Adventní koncert

Živý Betlém 25.12.

 

2008

Živý Betlém

 

Menu