Drobečková navigace

Aktuální zprávy > Římskokatolická farnost Vlkoš > Historie > Kaplani vlkošské farnosti

Kaplani vlkošské farnosti

1899-1905   P. Antonín Vaněk

1905-1908   P. Josef Navrátil

1908-1915   P. Bohumil Fukala (od 1. listopadu 1915 odešel P. Fukala do Nezamyslic) 

1915-1931   P. Jan Horák z Měrovic (rodák z Měrovic u Kojetína, bývalý polní kurát, nemocný chronickým zánětem ledvin. Od 6. května 1920, kdy zemřel v Bochoři farář P. Jan Šindel, byl P. Jan Horák do 1. září 1920 zde ustanoven provisorem. Od 1. května 1921 do 1. září 1921 byl provisorem v Beňově. Od 16. února do 8. dubna 1934 byl P. Jan Horák ustanoven zástupcem nemocného bochořského faráře Rudolfa Palety. Od 19. května zastupoval kaplana u Panny Marie v Kroměříţi a do 1. července byl provisorem v Břestu. Poslední zpráva o P. Janu Horákovi je v pamětní knize aţ 18. července 1955, kdy zemřel jako farář v Bochoři ve věku 72 let. Pohřben byl v rodných Měrovicích u Kojetína. P. Jan Horák je autorem známé knihy O té naší Hané. Zmínka o působení P. Horáka ve Vlkoši schází na kněţském hrobě)

1934 P. Antonín Stískal (novokněz, rodák z Říkovic, který u nás pobyl jen do 1. prosince, kdy odešel do Kelče)

1934-1944   P. Antonín Klvaňa (narozený 9. února 1909 v Opatovicích  u Hranic, vysvěcen 5. července 1934. Po smrti faráře Wagnera, v červenci 1940, byl jmenován administrátorem farnosti. Zemřel v Zemské nemocnici v Olomouci 11. června 1944 ve věku 35 let. Z Olomouce byl přivezen 14. června do Vlkoše a po obřadech převezen do rodných Opatovic, kde byl 15. června pohřben ThDr. Stanislavem Zelou)

1944-1950   P. Josef Kubík (rodák z Újezdce u Uherského Brodu. Vysvěcen byl v roce 1935. Před příchodem do Vlkoše vypomáhal  v duchovní správě v Brodku a Majetíně. V pamětní knize schází zmínka o tom, že 23. června 1950 v noci odvezla bezpečnost kaplana P. Kubíka (údajně pro protistátní činnost). Po propuštění z vězení nemohl vykonávat duchovní sluţbu. Později vypomáhal ve Vlkoši u Kyjova a v Uherském Hradišti. Zemřel 15. září 1983 ve věku 72 let a je pohřben v kněţském hrobě v Uherském Hradišti – Mařaticích) 

Menu