Drobečková navigace

Aktuální zprávy > Římskokatolická farnost Vlkoš > Historie > Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

 

               Kaple je umístěna uprostřed návsi na Kanovsku na místě, kde dříve stála dřevěná zvonice.  
O této staré zvonici existuje několik kusých zpráv v Kanovské kronice, zapsaných kronikáři Antonínem Rozkošným a Stanislavem Potěšilem. Zde se dovídáme o započetí její výstavby v roce 1792, za nemalého úsilí místních lidí, kteří se však potýkali s nedostatkem finančních prostředků.


              Podle zápisů zvonice stála až do roku 1859, kdy téměř celé Kanovsko lehlo popelem. V roce 1859 postihl obec zhoubný požár a většina dřevěných domků s doškovými střechami shořela do základů a pravděpodobně i dřevěná zvonice.

 

             Dnešní kapli sv. Cyrila a Metoděje postavili Kanovští za několik let po požáru (výstavba se datuje k roku 1863). V tomto roce se slavilo výročí 1000 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Další zápisy nás informují o opravě střechy v roce 1919, kdy v "báni" řemeslníci našli zbytky listin, jejichž obsah byl již nečitelný. Tyto listy nahradili novými, obsahující vylíčení současných místních poměrů a doplnili památkami na 1. sv. válku. Také do roku 1918 zde měl uschován svůj prapor Spolek vysloužilých vojínů vlkošsko-kanovských a okolí. Ve výklenku vnější stěny kaple je umístěna pamětní deska k uctění památky padlým vojínům v 1. světové válce.

 

Oprava kaple byla provedena na jaře roku 2014, kdy se obci Vlkoš podařilo získat peníze na její opravu.IMG_1600.JPG

 

 

Menu