Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Římskokatolická farnost Vlkoš > Historie > Drobné sakrální stavby

DROBNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY V OBCI 

 

KRIZE.jpg

Foto DROBNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY na území obce Vlkoš

 

Kamenný kříž u kostela

Umístění: u kostela, na pravé straně brány na hřbitov, který je kolem kostela

Na objektu je textový údaj: Poďte ke mně všichckni, kterýž pracujete a obtíženi jste a já wás občerstvím. 1838

Rok postavení: 1838

Vznik: O vzniku tohoto kříže nemáme žádné záznamy, je však pravděpodobné, že se o jeho postavení zasloužili farníci, kteří se rovněž v roce 1958 složili na jeho opravu. Ve farní kronice je o tomto kříži jen stručný záznam: „Kříž z milodarů opraven.“ Farní kronika, str. 99

Oprava kříže: na opravu kříže získala Obec Vlkoš dotaci z MMR ČR díky níž byl kříž v roce 2015 opraven.

 

Kamenný kříž u silnice z Vlkoše do Přerova

Umístění: u silnice II. tř. 436 z Vlkoše do Přerova po levé straně

Textový údaj na objektu: Věnoval P. Theodor Wágner, farář ve Vlkoši. L.P. 1931

Rok postavení: 1931

Vznik: Kříž u cesty do Přerova stojí na místě dřevěného kříže, který zde postavil kolář Jan Bureš u polní cesty k Věžkám proti svému domu. O pořízení kříže se nalézá záznam v kronice farnosti: „V neděli 20. 3. 1932 odpoledne posvětil kamenný kříž Hořického kamene se Spasitelem dle vzoru Myslbekova, u silnice z Vlkoše k Věžkám. Kříž vytesal umělec sochař Jan Krajča z Horní Moštěnice, nákladem 8 050 Kč, které zaplatil farář. (P. Theodor Wagner) … Potvrzení o vykonaném svěcení nového kříže podepsal P. Jan Pertlíček C.S.R. a bylo jedno posláno arbic. Konsistoři do Olomouce a druhé uloženo zatím zde v této pamětní knize. Na udržování tohoto kříže vložil farář do Vlkošské záložny 500 K, kterýžto vklad byl arcib. Konsistoři vinkulován.“ Farní kronika, str. 61

Oprava kříže: na opravu kříže získala Obec Vlkoš dotaci z MMR ČR díky níž byl kříž v roce 2015 opraven.

 

 Kamenný kříž u silnice z Vlkoše do Kyselovic

Umístění: za posledním domem Kyselovské ulice, po pravé straně silnice II. tř. 436 do Kyselovic

Textový údaj na objektu: POD OCHRANU TVOU SE UTÍKÁME (na přední straně), R. 1946 (na zadní straně)

Rok postavení: 1946

Vznik: Kříž u cesty do Kyselovic nechala v roce 1946 postavit paní Božena Černá, hostinská ve Vlkoši, která „na postavení kamenného kříže v Chaloupkách darovala obnos 15 000K.“ Farní kronika, str. 81 Celkové náklady na kříž však byly vyšší. „Nákladem 27 000Kč zbudován v Chaloupkách nový kamenný kříž na místo starého dřevného kříže. Výlohy hradila p. Božena Černá, hostinská ve Vlkoši. Obecní představenstvo ve Vlkoši zavázalo se jménem obce, že kříž bude udržovati v dobém stavu a po zákonných formalitách kříž bude veřejně posvěcen.“ Farní kronika, str. 82

Oprava kříže: na opravu kříže získala Obec Vlkoš dotaci z MMR ČR díky níž byl kříž v roce 2015 opraven

 

Kamenný kříž u silnice z Vlkoše do Kyselovic

Umístění: u silnice II. tř. 436 z Vlkoše do Kyselovic, po pravé straně, cesta za mlýnem Polňákem

Textový údaj na objektu: „Přistup rolníče sem blíže, když v potu tváře pracuješ, pozdrav svého Spasitele, když vůkol kříže putuješ!“ Letopočet „L.P.1924“

Rok postavení: 1924

Vznik: Kříž byl postaven z darů farníků. Sbírku vedl tehdejší místní kaplan P. Jan Horák. O přípravě stavby tohoto kříže neměl tehdejší farář P. Theodor Wagner žádné informace a dozvěděl se o něm až před svěcením. O této situaci zapsal do farní kroniky následující záznam: „Hned po svěcení zvonů začal p. kaplan novou sbírku na postavení kamenného kříže u silnice ku Kyselovicím za mlýnem polňákem zvaným, jenže bohužel se svému faráři ani slovíčkem s ničem nezmínil. Až už byl kříž postavený, pozval si za světitele p. děkana Přerovského, za kazatele p. superiora kněžského semináře v Olomouci, oldp. Františka Kutala a pak teprve předložil faráři vkladní knížku na 400 k Vlkošské záložny, aby požádal o povolení ku svěcení. Nechtěl jsem tomu ani věřiti, ale bylo tomu tak. Řekl jsem mu, proč se mi o tom všem ani slovem nezmínil, odpověděl: ,ať mne suspendují nebo přesadí, můžete býti sám bez kaplana.´ Postěžoval jsem si odlp. řediteli arcib. konsistoře Jos. Vyvlečkovi. Udělena mu byla písemná důtka, aby si neosoboval práva faráře a bez jeho vědomí nic nepodnikal s dokladem, aby požádal faráře za prominutí. Když si to přečetl, řekl po obědě u dveří, když odcházel: ,Mám vás požádati o prominutí, nuže já váš žádám o prominutí.´ Podával jsem mu ruku, ale nepřijal ji, zavře dveře a odešel.“ Farní kronika, str. 50

Oprava kříže: v roce 2013 kříž poničil neznámý vandal, a tak byl kříž místními farníky odvezen do farního dvora k uložení. Během roku 2014 byl kříž z finančního příspěvku MUDr. Rudolfa Černína odborně opraven, zrestaurován, ošetřen a usazen zpět na své původní místo. Dne 28. května 2015 se konalo jeho opětovné vysvěcení spojené s májovou pobožností.

 

 Kříž u cesty z Vlkoše do Žalkovic

Umístění: u cesty z Vlkoše (místní část Kanovsko) do Žalkovic, asi 1 km za obcí

Textový údaj na objektu: Tento kříž ke cti a chvále Boží zbudován nákladem Jana Rozkošného, manželky a synů nro. 23 z Kanovska.

Rok postavení: neuvedeno (mezi lety 1821-1842) 

Oprava kříže: Obec Vlkoš získala v roce 2017 dotaci na opravu kříže od MMR ČR

  

Kaplička - výklenková PANNY MARIE BOLESTNÉ

Umístění objektu: u vlkošského mlýna, na začátku ulice Na Loukách

Historicko - náboženské informace: informace od p. Anežky Otáhalové: Otec jejího tchána (Jana Otáhala, nar. 1890) byl zedníkem a v mládí stavěl tuto kapličku pro dřevěnou sošku Panny Marie Bolestné, kterou předtím přinesla voda z Moštěnky při povodni. (Povodně se až do regulace Moštěnky často opakovaly). V současné době je původní soška, která byla alabastrová, zároveň se sochami v kostele uchována a do kapličky je přinášena pouze v květnu při májové pobožnosti. Stáří sošky bylo při jejím alabastrování odhadnuto na 300 let. Po zbytek roku je v kapličce socha P. Marie Lurdské.

 

 Kaplička PANNY MARIE BOLESTNÉ

Umístění objetku: na konci místní části Kanovsko na pravé straně silnice Vlkoš - Říkovice

Historicko - náboženské informace: nepodařilo se získat žádné informace.

 

Obrázek sv. Isidora

Umístění objektu: u domu pana Oldřicha Zavadila

Historicko - náboženské informace: "Druhou neděli, v květnu 1951 byl posvěcen opravený obraz sv. Isidora, patrona rolníků u chodníku do Věžek. Rolníci si sami zaplatili malbu."

Z paměti p. M. Bureše: "Na rohu za Zavadilovým domem stál původně dřevěný kříž s plechovým Kristem. Když dřevo kříže zteřelo, byl nahrazen obrázkem sv. Isidora - patrona rolníků, který namaloval asi p. Trusník, a p. Jan Bureš zhotovil rámeček se sklem a postavil železný sloupek, na ktetý se obrázek upevnil. Když byla stavěna tovární hala na poli Slavíkových, bylo místo pro obrázek vybráno za plotem u Zavadilů, kde byl v bezpečí před vojáky, chodícímmi z hospody na bochořské letiště. Časem obrázek zašel a jeho poslední oprava byla provedena v Olomouci."
U obrázku bývala poslední pobožnost při prosebných dnech za úrodu před svátkem Nanebesvoupení Páně.Dřevěná zasklená schránka na kůlu se soškou Panny Marie

Umístění objektu: za mostem z Vlkoše na Kanovsko

Historicko - náboženské informace: nejsou
Oprava: schránka byla v roce 2015 obcí Vlkoš opravena a na hody sv. Prokopa znovu posvěcena