OHLÁŠKY 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY 

Apoštolát modlitby duben-červen 2020 komentáře.pdf 

Apoštolát modlitby - naléhavý úmysl papeže Františka.pdf

 

DEKRET APOŠTOLSKÉ PENITENCIÁRIE O UDÍLENÍ MIMOŘÁDNÝCH ODPUSTKŮ VĚŘÍCÍM V SITUACI SOUČASNÉ PANDEMIE

Uděluje se dar mimořádných odpustků:

1) věřícím postiženým nemocí Covid19, obecně nazývanou coronavirus,

2) jakož i zdravotnickým pracovníkům, rodinným příslušníkům

3) a všem, kdo se o ně z jakéhokoli titulu, včetně modlitby, starají.

Celý dekret zde: Dekret Apoštolské penitenciárie o udílení mimořádných odpustků věřícím v situaci současné pandemie

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200320cirkev-umoznila-ziskani-odpustku-v-urgentnich-pripadech-epidemie

 

Omalovánky pro děti - křížová cesta 

http://www.vsechsvatych.cz/omalovanky-pro-dobu-postni-krizova-cesta/

 

Videokázání pro děti 

Olomoucké Centrum pro katechezi spouští projekt Nedělní videokázání pro děti 

 

 Bohoslovci z Arcibiskupského semináře v Olomouci připravili seznam všech zajímavých odkazů, které mohou křesťané využít v době mimořádných opatření proti šíření koronaviru

- seznam zajímavých odkazů: zivot-krestana-v-dobe-karanteny_2.docx

 

 

MODLITBY MATEK zvou ke společné modlitbě

TRIDUUM 27.3.2020

- Modlitby matek - informace 

MODLITBY MATEK - TRIDUUM březen 2020

- KŘÍŽOVÁ CESTA RODIČŮ 

 

 

 

 

22.3.    Nový Katolický týdeník - ke stažení zdarma 

 

Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné, – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

16. března 2020

Jménem biskupů Čech a Moravy

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

 

 

 

 

Menu