Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky v obci > Klub seniorů > Historie

Historie

 

Klub seniorů byl poprvé v historii naší obce založen 22. 8. 2002 z iniciativy Ivany Hudečkové. Dalšími členkami výboru jsou Anna Bartáková, Marta Hánečková, Svatava Měchurová a Libuše Sovová.
Klub má ke konci září 2009 celkem 68 členů, z toho 50 žen a 18 mužů. Nejstarší členkou je paní Marie Sobková (92 roků) a nejstarším členem je pan Miroslav Hrabal (86 roků). Průměrný věk členů je 71,2 roků, žen 70,6 a mužů 72,6 roků.
Máme svoji klubovnu vybavenou pro 60 osob talíři, skleničkami, příbory apod. Klubovnu půjčujeme jak organizacím tak i všem občanům, kteří o to požádají. Dalším vybavením je lednice, el. sporák, televize, video a DVD. Kroniku vedeme formou fotodokumentace a DVD. Různé akce máme zachyceny formou písniček, které si sami skládáme na lehkou vždy se opakující melodii.
Činnost klubu se skládá z akcí opakujících se každý rok a z akcí pořtnádaných na přání společenských organizací v obci, případně podle přání obcí v rámci Mikroregionu Moštěnka nebo obcí v blízkém okolí. Na požádání jsou naše seniorky - mažoretky ochotny svým vystoupením vytvořit dobrou náladu a rozesmát diváky na různých akcích.

PRAVIDELNĚ SE OPAKUJÍCÍ AKCE:
- každou 3. neděli v měsíci (mimo červenec a srpen) se scházíme v naší klubovně

- LEDEN      - zapojujeme se do společenské akce Netradiční šibřinky a to spolu s "děvčaty" 
se Žalkovic jako masky.
- ÚNOR       - Různé besedy - např. na téma Kynologie, apod.
- BŘEZEN   - Naše členky jsou nápomocny při sbírání vzorků pálenek na VLKOŠSKOU BAŇKU
a při ochutnávce v sokolovně se podílí na kladném průběhu pocelý den
- Pravidelně jezdíme do Bochoře, kde seniorky pořádají Mezinárodní den žen. My ve
ve Vlkoši jsme si poprvné v roce 2009 uspořádaly Mezinárodní den žen s mužsou 
obsluhou. Na náš MDŽ jsme pozvaly i zástupce z Bochoře.
- DUBEN    - Poslední dubnový den se ve Vlkoši upaluje čarodějnice. Zde jsou nám velmi 
nápomocny paní učitelky a děti ze ZŠ Vlkoš.
- KVĚTEN   - Účast na Valašských dnech v Lúčkách (lázně na Slovensku mezi Ružomberkom 
a Dolným Kubínek). Jedná se o soutěže družstev v netradičních soutěžích jako je 
běh na lyžích v tandemu na trávě nebo na dlažbě, zatloukání hřebíků, fotbal s 
ploutvemi na nohou apod.
- ČERVEN  - Pořádáme vepřové hody, jsou podávány vepřové speciality, výborné trubičky
a vdolky. To vše se zapíjí dobrou kávou, vínem i něčím ostřejším. K dobré pohodě
vyhrává oblíbená kapela z Přerova.
- ZÁŘÍ         - Den přátelství, který budeme v roce 2010 již po šesté připravovat pro mentálně 
postižené děti z Centra setkání a z Denního pobytu v Přerově.
- ŘÍJEN      - Prodejní výstava obrazů, nebo prodej koření, čajů apod.
- LISTOPAD - V rámci ukončení roku je posezení v místní sokolovně, kde vždy vystupují se svým 
programem děti ze ZŠ Vlkoš. Bohatá tombola nemá chybu a pestré občerstvení
přijde všem k duhu.
- 2x ročně - sběr věcí podle požadavku DIAKONIE BROUMOV
- 1x ročně - sběr starého papíruza Klub seniorů Vlkoš
Ivana Hudečková