Kronika obce
Kronika obce Vlkoš je vedena od roku 1928 a skládá se z osmi dílů. V jednotlivých kronikách jsou uvedeny nejen informace k jednotlivým rokům, ale také vzpomínky pamětníků k událostem vztahujícím se k 19. století.

Kronika obce Kanovsko byla založena v roce 1924 a byla vedena do roku 1951 - spojení obce s Vlkošem. Kronika Kanovska je složena pouze z jednoho dílu, který je uložen v Státním okresním archivu v Přerově-Henčlově.

 

KRONIKA OBCE VLKOŠ

I. díl 1928-1949 uloženo Státní okresní archiv Přerov-Henčlov
II. díl 1950-1967 uloženo Státní okresní archiv Přerov-Henčlov
III. díl 1968-1969 uloženo Státní okresní archiv Přerov-Henčlov
IV. díl 1970-1975 uloženo Státní okresní archiv Přerov-Henčlov
V. díl 1976-1983 uloženo Státní okresní archiv Přerov-Henčlov
VI. díl 1984-1989 uloženo Státní okresní archiv Přerov-Henčlov
VII. díl 1989-2001 uloženo Státní okresní archiv Přerov-Henčlov
VIII. díl 2002-dosud

 

KRONIKÁŘI OBCE VLKOŠ

1928-1955 Hermína Tichá
1956-1963 František Balej
1964-1991 Karel Sobek
1991-dosud  Svatoslava Měchurová

Menu

VOLBY

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do zastupitelstev obcí 2018

 

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

MV ČR - OBČAN NA ÚŘADĚ

MV ČR - OSOBNÍ DOKLADY

kaplička.JPG

vlkos_pata.png