Drobečková navigace

Aktuální zprávy > Historie > Místní část Kanovsko

Místní část Kanovsko

Kanovsko bylo do roku 1951 samostatnou obcí. Kdy bylo Kanovsko založeno a komu patřilo se dnes neví. V roce 1261 daroval Přemysl Otakar II. olomouckému biskupu Brunovi několik vesnic v hulínském kraji, mezi nimiž bylo i Kanovsko. Robotu vykonávali kanovští ve Staré Vsi, panský dvůr na Kanovsku nebyl. Usedlosti odváděly vrchnosti peněžní poplatek zvaný činže či úrok. Dále odváděly i naturální dávky (vejce, slepice, husy). Vlkošskému kostelu sv. Jiří odváděly farský desátek. Odváděly i tvz. okrvavné – pokutu za poranění nebo zabití člověka.

V roce 1431 vojsko Albrechta Rakouského, když se vracelo po obléhání Přerova, vypálilo obec Tršany, která ležela v sousedství Kanovska a Věžek. Roku 1432 dobyl Kroměříž milotický pán Smil z Moravan se svými bratry, stal se gruntovním pánem Kanovska a po jeho smrti syn Zbyněk. Kanovsko v 1498 patřilo světské vrchnosti pánům z Ludanic na Chropyni, kteří vykupovali církevní majetek. Od 1500 připadlo kroměřížské panství i s Kanovskem znovu olomouckým biskupům.

Dlouhou dobu nacházeli kanovští poddaní na svých polích dukáty krále Matyáše jako památku na bývalou uherskou vládu.

Půjdeme-li procházkou polní cestou z Kanovska směrem k Moštěnici, zpozorujeme nejprve snížení a po několika desítkách metrů zvýšení terénu. Cesta vede územím, kde dříve býval rybník.

V roce 1568 a v ostatních letech bylo rozšířeno učení jednoty bratrské. V okolních obcích byly českobratrské sbory a kanovští sousedé začali také podléhat novotám. Chropyňský pán V. Hauqvic, katolík, dosadil na vlkošskou faru katolického kněze Valentina. Farníci z Věžek, Kyselovic a Kanovska se začali proti němu bouřit. Podnikli revoluci a požadovali po něm, aby církevní pořádky změnil tak, jak tomu je u nekatolíků. V r. 1601 byl do Vlkoše dosazen kněz luterského vyznání. V roce 1615 odešel a do Vlkoše byl dosazen katolický kněz.

V roce 1748 se stal dědičným rychtářem Václav Macháček. S úřadem rychtáře bylo spojeno právo šenku panských nápojů. Václav šenkoval ve svém domě, jeho syn Josef však postavil hospodu. Roku 1790 byl opět dosazen fojt z robotných sedláků.

Kaple na Kanovsku byla původně vystavená jako zvonice v roce 1863. V roce 1919 při opravě střechy byly nalezeny listiny, jejichž obsah byl nečitelný.

SKO – koncovka znamenající zaniklou vesnici. Dá se tedy předpokládat, že Kanovsko zpustlo a později bylo obnoveno.

V dávných dobách v těsné blízkosti obce bylo mnoho mokřin, bažin. Lužné lesy ve kterých rostly duby, jasany, olše, topoly i vrby zasahovaly až k obci. U močálů bobři, divocí vepři, zubři, vlci, lišky, rysi, medvědi. Před sto lety byl ještě mezi obcemi H. Moštěnice, Kanovskem a Věžkami les (hájenka – Mikuš)

 

 

 

postupně doplním.........

 

 

Menu