Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Pečetní a heraldické symboly

PEČETNÍ A HERALDICKÉ

SYMBOLY

 

S velkým nárůstem obecní administrativní agendy vznikala potřeba mít vlastní typář. Zatímco v 16. století se pečeti poddanských vesnic vyskytují sporadicky, teprve v následujícím století se jejich počet začíná postupně zvyšovat a během 18. století je používá již většina obcí.


V případě Vlkoše nejstarší známý typář, který se dochoval, pochází z roku 1681. Jde o mosazný kotouč o průměru 32 mm, přiletovaný na železné osmihranné, mírně kónické držadlo o celkové výšce 88 mm. V pečetním poli je barokní štít, v jehož horní části je mezi dvěma květinami postavena radlice, v dolní části krojidlo, pod ním rozvilina. V opisu majuskulou mezi provazcem a věncem je legenda PECZET . OBCE . WLKOSKE. 16.81.

164183521_133199588809323_6379879617089914760_n.jpg


Typář z Kanovska, který se nedochoval, byl o tři roky mladší. V kruhovém otisku pečeti o průměru 31 mm je v barokním štítu radlice mezi dvěma květinami. Kolem štítu jsou rostlinné rozviliny. Mezi provazcem a ozdobnou páskou je opis majuskulou OBECNY PECZET DIEDINI KANOVSKA 1684.


Se zrušením vrchnostenské správy v polovině 19. století nastoupila éra razítek, a to zprvu kovových, ve 20. století gumových. Symbolika v nich používaná byla velmi často odvozena z původních typářů, docházelo ale k zjednodušením. Razítka také častěji podléhala změně, a to buď díky rychlejšímu opotřebování, nebo na základě společenských změn, někdy i z estetických důvodů. Zásadní zlom nastal v roce 1951, v němž bylo národním výborům nařízeno užívat na úředních razítkách výhradně státní znak.


Přijetím zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, bylo umožněno užívat vlastní znak a nově i prapor. Právo udělovat tyto symboly bylo vyhrazeno předsednictvu České národní rady, od roku 1993 předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V roce 1994 byl obci udělen znak a prapor, jejichž podobu navrhl Miroslav Pavlů. V případě znaku je v červeném štítě stříbrný vlk ve skoku se zlatou zbrojí, pod ním položena stříbrná radlice. List praporu tvoří dva svislé pruhy, žerďový červený s bílým vlkem se žlutou zbrojí ve skoku, vlající bílý.

 

              vlkos-okres-prerov.png                                        vlkos-okres-prerov (1).png

 

zdroj: PhDr. Jiří Lapáček, VLKOŠSKÝ ZPRAVODAJ, březen 2005, číslo 1, str. 2