Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Povodeň červenec 1997

POVODEŇ
ČERVENEC 1997

collage.jpg

počet obyvatel obce k 5. 7. 1997..........................734
počet domů v obci...................................................270

Neděle 6. 7. 1997
Již třetí den vydatně prší, půda je silně nasáklá, v 16:00 hod v celé obci přestává fungovat telefon, jehož vedení je v zemi.

Pondělí 7. 7. 1997
Voda v Moštěnce dosahovala již asi 25 cm od mostu a začala zaplavovat část obce Říkovice       a pomalu se tlačila k Olšičkám. Starosta obce P. Langer svolal povodňovou komisi a členy SDH Vlkoš na zabezpečení obchrany obce a občanů před vodou.
- v 18:00 hodin nastoupily první hlídky hasičů. Od půl sedmé začala voda prosakovat břehy Moštěnky, zatopila Olšičky.
- v 23:00 hodin byli varováni občané, aby se předzásobili pitnou vodou. Starosta vyhlásil 1. stupeň - bdělosti.

Úterý 8. 7. 1997
v 3:30 hod. voda zasáhla první část Kanovska.
- v 4:00 hod. byl vyhlášen v obci 3. stupeň - ohrožení, rozhlasem a sirénou. Občané byli upozorněni, aby vypli hlavní uzávěry el. proudu, přesunuli se v domech do vyšších míst (komory, hůry) a aby vyvezli z domů osobní auta a umístili je na vyšší místa (kolem kostela, okraj silnice bochořské k dřevařským závodům).
- v 4:15 hod. z důvodu protrhnutí břehu řeky Moštěnky v k. ú. Kanovsko voda rychle postupovala do obce. První zátopovou vlnou byly postiženy ulice - 9. května, Bědachov, Ke mlýnu, Za mlýnem, Na loukách. Silný proud vody zatopil během 30 minut 40 % obce.
- v 4:25 hod. v ulici Ke mlýnu dosahovala výška vody na cestě 80 cm.
- v 5:00 hod. zaplavena část obce až po obecní úřad, výška asi 90 cm.
- v 5:20 hod. zaplavují se další ulice - Náves, Ovesná strana.
- v 5:25 hod. obec stále bez tel. spojení, hledala pomoc vysílačkou a mobilem, ale marně. Po 30 minutách se podařilo zachytit spojení s vysílačkou z Ostravy, která vyslyšela naše volání o pomoc, zároveň jsme požádali o vypnutí el. proudu v SME Přerov, neboť docházelo k jiskření na trafostanicích a ost. el. zařízeních.
- v 5:38 hod. se podařilo zastihnout starostu obce, aby potvrdil zprávu Energetickým závodům v Přerově o katastrofě ve Vlkoši a požádal je o urychlené vypnutí celé obce.
- v 5:50 hod. byl vypnut el. proud, otevřena budova ZŠ pro evakuované občany. Členové SDH s dalšími dobrov. občany prováděli evakuaci občanů a domácího zvířectva (prasata, koně, krávy). Prasata se svážela na trajlerech a byla umístěna ve středu obce u kostela, neboť zemědělské družstvo odmítlo umístit dobytek v budově kravína ve Vlkoši. Až po několika opakovaných žádostech povolilo do areálu přivést dobytek. Koně a krávy byly zavedeny do chlévů k Vladimíru Řihoškovi na Náves.
- v 6:30 hod. voda stále stoupá a zaplavuje další ulice v obci, a stále se nedaří získat spojení s povodňovým štábem v Přerově. Proto je zvolena jiná varianta. Člen SDH, který je zaměstnancem letiště Bochoř požádal přímo na letišti o pomoc - auto - techniku. Podařilo se zajistit Tatru 815. Traktory totiž zůstávaly pod vodou.
- v 8:00 hod. situace se zhoršuje, voda stále stoupá.
- v 8:15 hod. vypnut el. proud v celé obci. Zprávy přijímáme od náhodných přijíždějících aut z Kyselovic a z Přerova - Přerov zaplaven, Bochoř zaplaven, z Věžek se již valí voda přes železniční dráhu.
- v 9:00 hod. voda stále stoupá, zaplavuje obec, je to Bečva od Věžek. Voda pokračuje až ke křižovatce, ale hlavní cestu nepřekročila, pouze se rozšiřovala. Při evakuaci občanů byl pořízen seznam, někteří občané museli být násilně vyteženi z domů, nechtěli je opustit.
- ve 12:00 hod. voda už pokrývá asi 80 % obce, někde dosahuje výšky až 2 metry. Začínají padat první domy a stodoly.
- ve 14:03 hod. hladina vody stále stoupá. Dochází k dalším evakuacím v ulicích Za mlýnem a Ke mlýnu.
- v 15:40 hod. do této doby je ve škole evakuováno 89 osob. Ostatní občané zůstali doma ve zvýšeném poschodí nebo  u sousedů. Stále žádné spojení.
Po poradě povodňové komise byly sestaveny noční hlídky na obsazení všech přístupových cest do Vlkoše, před krádežemi a rabováním v opuštěných domech.

Středa 9. 7. 1997 
V noci 00:10 hod. a v 1:30 hod. přijíždí z krizového štábu a dováží humanitární pomoc.
- v 6:30 hod. je zajištěn dovoz chleba a pečiva vlastními vozidly. Tento chlém byl rozvezen členy SDH traktory a čluny po celé obci.
- v 8:00 hod. se odváží mrazničky a ledničky do sousedních obcí (celkem 160 kusů). Obec je stále bez proudu a tel. spojení. Voda pomalu opadává. Důvodem pomalu opadávající vody je, že voda v řece Moravě stoupá a tím dochází k zpětnému tlačení vody do naší obce.
18:00 hod. hladina vody viditelně opadává, ale přesto zůstává 50% obce pod vodou.
- 19:00 hod. znovu ustanoveny noční hlídky.

Čtvrtek 10. 7. 1997
Dochází k zásobování některými druhy potravin, na požádání přijíždí obvodní lékař MUDr. Černín, aby zajistil potřebné léky pro občany. Z budovy ZŠ se stěhují postižení občané, kteří mají své obydlí již bez vody. Odpoledne přišla bouře s krupobitím.
- v 6:00 hod. hladina vody klesá, zůstává pod vodou asi 30% obce, probíhá vyklízení domů.
- v 20:00 hod. obnoveno nouzové tel. spojení 2 linek.
Po celou noc, zajištěno hlídání obce a služba u telefonu.

Pátek 11. 7. 1997
- v 8:00 hod. voda opadává, lidé z budovy ZŠ se vracejí domů, pokračuje úklid zatopených obydlí.
- v 9:00 hod. členové ČČK vydávají humanitární pomoc.
- v 11:00 hod. jsme dostali cisternu na pitnou vodu z obce Miličovice okres Znojmo. Vodu doplňuje VaKa.s. Přerov dle harmonogramu.
- ve 12:30 hod. je obnovena autobusová linka směr Přerov.
- mezi 13:00 - 18:00 hodinou je postupně napojován elektrický proud do jednotlivých domácností.

 

Sobota 12. 7. 1997
Voda zůstává pouze na níže položených místech v ulicích, na zahradách a polích. Jsou zajištěny kontejnery na domovní odpad. Večer jsou již všichni odstěhováni ze školy domů, nebo ke známým. Během dne občané sváželi uhynulá zvířata na konec obce a tam je přijímal pracovník veterinárního asanačního ústavu Mankovice. Zakopávání mrtvých zvířat bylo zakázáno, aby nedošlo ke kontaminaci spodních vod. Byl odvolán stav pohotovosti. Zůstává pouze služba u telefonu.  

Neděle 13. 7. 1997 až 17. 7. 1997
Sluníčko svítí, všude se uklízí, suší a pere. V ulicích jsou stále přistavovány kontejnery.

Pátek 18. 7. 1997
Okresní povodňová komise vyhlašuje 3. stupeň povodňové aktivity v Přerově a v naší obci. Okamžitě hledáme spojení na Povodí Moravy, Ing. Fr. Kaláb přijel do Vlkoše a osobně se starostou obce prohlédli protrženou hráz na Moštěnce. Po poradě na krizovém štábu v Přerově bylo navrženo hráz zapytlovat pískem. Mobilní technika nebyla schopna dostat se k hrázi při deštivém počasí, proto na výzvu občané z naší obce a sousedních obcí pomáhali hráz zpevnit. Slíbené jutové pytle nebyly dodány, proto byli o darování pytlů požádáni občané. Zpevňování hráze se zúčastnilo asi 150 osob. Zpevňování hráze ztěžoval navíc prudký déšť a chladné počasí. Celou noc probíhala kontrola stavu hladiny řeky Moštěnky a byla zajištěna stálá služba u telefonu.
- ve 22:30 hod. se dovezlo asi 1000 kusů pytlů od Okresní povodňové komise. Je vyhlášen stav pohotovosti.
- ve 23:15 hod. byli občané rozhlasem vyzváni, aby si auta zase odvezli mimo obec.  

Sobota 19. 7. 1997
- v 1:30 hod. kontrola stavu řeky Moštěnky - voda stoupla cca 50 cm pod prorvaný břeh.
- v 6:00 hod. Bečva stoupá, Moštěnka se stabilizuje.
- v 8:00 hod. přijelo na pomoc 15 vojáků z Troubek.
- v 13:30 hod. přijel statik na posouzení poškozených domů.
- ve 20:00 hod. Moštěnka a Bečva stoupají.

Neděle 20. 7. 1997
- v 6:00 hod. Moštěnka stoupá.
- v 10:30 hod. Moštěnka začíná klesat.
- v 11:00 hod. se objevuje se voda na Bědachově.
- v 21:45 hod. voda z polí zaplavuje obec (na Bědachově).
- v 22:30 hod. Záchr. has. sbor Přerov začíná přečerpávat vodu z Bědachova do Mlýnského  náhonu.

Pondělí 21. 7. 1997
- v 7:00 hod. odčerpávání vody stále pokračuje.

Úterý 22. 7. 1997
- v 7:00 hod. stále se pokračuje v odčerpávání vody na Bědachově, voda z polí se stáhla do odvoňovacího příkopu, ale kanál stále nestačí odvádět přitékající vodu.
- v 15:00 hod. zrušena pohotovost, odvolání povodňové komise.

Do konce roku 1997 bylo 38 domů odsouzeno k demolici.

informace byly čerpány z almanachu VLKOŠ - STOLETÁ VODA (vydaného v roce 1998), a  zprávy Obecního úřadu Vlkoš za období od 7. 7. 1997 do 22. 7. 1997 ze dne 31. 7. 1997