Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Vlkoš v datech

VLKOŠ V DATECH

collage (1).jpg


ROK                             UDÁLOST

1294                            První zmínka o Vlkoši
1576                            Vznikla farní škola
1724 - 37                     Stavba kostela
1726                            Stavba mlýna
1765                            Stará fara zbořena, na místě je hřbitov
1765 - 67                     Postavena nová fara
1843                            Zřízena rasovna
1863                            Postavena na Kanovsku kaple sv. Cyrila a Metoděje
1858                            Postavena jednotřídní škola
1866                            Zavezen rybník  hřbitova
1872                            Ustavena Rolnická záložna
1887 - 90                     Postavena nová škola
1882                            Vystavěna silnice k Říkovicím
1890                            Zavezen velký rybník  hasičské zbrojnice
1894                            Zavezen rybník před Bartákovým
1899                            Zřízena pošta
1902                            Zavezen částečně rybník na Ovesné straně
1902 - 05                     Odvodnění vlkošských polí
1910                            Vystavěna silnice k Žalkovicím
1912                            Založen SOKOL
1919                            Vlkošský mlýn v přestavbě
1920                            Postaven pomník padlým (odhalen 1921)
1921                            Zřízena obecní knihovna
1921                            Postavena pekárna Josefa Pavlíka
1921                            Elektrifikace obce
1921                            Staví se záložna
1923                            Založení hasičského sboru
1924                            Zaveden telefon
1924 - 25                     Zaváží se druhá část tybníku na Ovesné straně
1927 - 29                     Stavba kanalizace
1928                            Staví se pekárna ve mlýně u Vávrů
1928                            Elektrifikace kostela
1927                            Postavena hasičská zbrojnice
1934 - 35                     Postavena sokolovna
1936                            Postavena továrna firmy Daněk
1939                            Zaměřování na stavbu Dunajsko-oderského průplavu
1942                            Zřízen dětský útulek
1946                            Zřízen obecní rozhlas
1946                            Zřízeno kino v sokolovně
1948                            Znárodnění továrny Daněk
1951                            Sloučení Vlkoše s Kanovskem
1951                            Znárodněn mlýn
1953                            Otevřena mateřská škola
1956                            Založeno JZD
1958                            Výstavba kravína
1959                            První stavba domů za mlýnem 
1966                            Zrušena pekárna ve mlýně
1968                            Odhalení sochy T. G. Masaryka
1969 - 73                     Generální oprava kostela
1970                            Nové veřejné osvětlení
1973                            Fasáda kostela a sluneční hodiny
1973                            Sloučení JZD Vlkoš - Bochoř
1974                            Výstavba zdravotního střediska
1974                            Vrty za kravínem - geologický průzkum 
1975                            Asfaltování některých cest
1975                            Stavba fotbalových šaten
1975                            Zrušeno kino v sokolovně
1977                            Výstavba autobusových zastávek
1976 - 81                     Generální oprava sokolovny
1978 - 82                     Generální oprava ZDŠ - výstavba kotelny
1978                             Nové varhany v kostele 
1980                             Integrace MNV Bochoř - Vlkoš - Věžky
1981                             Výstavba vodní nádrže - rybník
1982                             Dva nové zvony v kostele
1982 - 83                     Budování cvičeště kynologického spolku 
1988                            Započata výstavba vodovodu
1989                            Otevřeno nákupní středisko
1992                            Dokončení vodovodu    
1992 - 93                     Čištění, opravy a budování kanalizace
1993                            Úprava prostranství u pošty, stavba zídky
1993                            Nová rekonstrukce telefonu
1993                            Oprava hřbitovní zídky a prostoru pro odpadky
1993                            Oprava fasády na kostelní věži
1997                            Plynofikace
2001                            Kanalizace
2004                            Cyklostezka Vlkoš - Věžky
2004                            Výměna oken na budově ZŠ Vlkoš
2005                            Revitalizace rybníku Kanovsko
2005                            Oprava místní komunikace ulice Na Loukách
2008                            Revitalizace Mlýnského náhonu (Říka)
2009                            Rekonstrukce místních komunikací, nové chodníky, veřejné osvětlení v obci
2009                            Nová střecha na budově ZŠ Vlkoš
2009                            Rekonstrukce MŠ Vlkoš
2008                            Dětské hřiště ve dvoře ZŠ a MŠ Vlkoš
2009                            Víceúčelové hřiště s umělým povrchem před Sokolovnou