Výměna oken na budově ZŠ

 

Olomoucký kraj poskytl obci Vlkoš z "PROGRAMu OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2004" dotaci na neinvestiční akci ve výši 200 000,-Kč. Tato dotace se vztahovala na projekt "Výměna oken na budově ZŠ Vlkoš".
Celková výše výdajů na projekt činila 457 738,00,-Kč.
Projekt "Výměna oken na budově ZŠ Vlkoš" byl realizován v roce 2004.
Zhotovitelem byla firma Ing. Leoš Hanousek, Lipník n. B..

 

 

Menu

VOLBY

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do zastupitelstev obcí 2018

 

TRŽNÍ ŘÁD

Tržní řád     

Úřad práce v Přerově

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov

Facebook - stránky obce

http://www.facebook.com/pages/Obec-Vlko%C5%A1-u-P%C5%99erova/120949127977559

http://www.ok-tourism.cz/

http://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-dopravni-system-olomouckeho-kraje-idsok-cl-36.html

MV ČR - OBČAN NA ÚŘADĚ

MV ČR - OSOBNÍ DOKLADY

kaplička.JPG

vlkos_pata.png