Drobečková navigace

Aktuální zprávy > Římskokatolická farnost Vlkoš > Historie > Kostel sv. Prokopa

Kostel sv. Prokopa

       Zmínku o vlkošské farnosti, lze nalézt z dokumentů z roku 1349. K farnosti tehdy patřily obce Kyselovice, Říkovice, Chropyně, dvůr Plučisko a Bochoř.

      Kostel sv. Prokopa je zřejmě již třetím kostelem, který zde stojí. První kostel byl zasvěcen sv. Jiří a byl vypálen za husitských válek. Druhý kostel byl za třicetileté války r. 1623 vydrancován vojskem Bethlena Gabora a Valachy. Fara, která stála vedle kostela v místě dnešního hřbitova, byla  tehdy srovnána se zemí. 

 

Podle pověsti chtěli kostel sv. Prokopa postavit původně v Bochoři, ale kameny na stavbu kostela jim přes noc vždy zmizely a ráno se objevily ve Vlkoši.

 

    Nynější kostel byl vystaven v letech 1724 – 1736 díky olomouckému kardinálovi knížeti WOLFGANGU HANIBALOVI Z SCHRATTENBACHU. Kostel je dlouhý  34 m, široký 11 m a věž je vysoká 51 m.

      Kostel stojí na dubových pilotech a jeho základy jsou vyztuženy lomovým kamenem až do výšky 1 m nad okolní terén. V roce 1802 byl kostel rozšířen o sakristii a presbytář. Dne 23. října 1910 byl biskupem Karlem Wissnarem po rozsáhlé rekonstrukci konsekrován.  Válku kostel přestál bez větších škod, až na rozstřílená okna. Jenže ve zdivu se stále objevovaly trhliny, zdi se vykláněly a klenba praskala tak, že puklinami širokými 7-8 cm bylo z půdy vidět dovnitř kostela. Nakonec byl kostel v havarijním stavu. Podle znaleckých posudků byl vinen hřbitov, při kopání hrobů v těsné blízkosti kostelních zdí byla zřejmě narušena původní pilotáž. Velká oprava kostela byla provedena v letech 1969-73 nákladem v celkové hodnotě 3 mil. korun (výdaje 1 mil, plus dobrovolné práce zdejších farníků). Celá oprava byla provedena z dobrovolných darů farníků, bez příspěvků odjinud. Během této generální opravy bylo provedeno: stažení zdiva, upevnění věže-betonová deska, trámy zasazeny do betonu, nová elektroinstalace, středa na kostele i na věži pokryta duralovým plechem, nová omítka na kostele, oprava fasády na věži, malba kostela, oprava oltářů, soch, kazatelny, křtitelnice, zpovědnic, nová křížová cesta, oprava rozbitých mosaikových oken, oprava dveří, oprava věžních hodin, přístavek u sakristie, odvodnění…. 
Dr. kardinál František Tomášek daroval vlkošskému kostelu ostatky sv. Prokopa v roce 1972. V roce 1975 bylo povoleno biřmování ve Vlkoši (280 biřmovanců). Poslední biřmování zde bylo v roce 1937. 

 

Mozaiková okna jsou z počátku tohoto století, věžní hodiny z roku 1948. U vchodu do kostela nalezneme náhrobní desky, které se týkají příslušníků rodiny Tkaných z Kyselovic. V letech 1969-73 byla provedena generální úprava kostela a v roce 1978 byly instalovány nové varhany, které byly posvěcené 16. dubna 1978 biskupem Josefem Vranou. V roce 1982 byly pořízeny dva nové zvony. V roce 1993 byla provedena oprava krytiny a fasády na věži a oprava sakristie.

 

 

ZVONY

 Roku 1630 za faráře Jiřího Domaliuse byl na kostel umístěn zvon s nápisem SIE DEUS PRO NOBIS, QUIS CONTRA NOS (BŮH-LI S NÁMI, KDO PROTI NÁM). V 17. st. byl do věže umístěn druhý zvon sv. Jiří s nápisem SVATÝ JIŘÍ, PROS ZA NÁS.

V letech 1916-17 byly tři zvony zabaveny pro vojenské účely. V roce 1924 byly pořízeny tři nové zvony a ty byly roku 1942 znovu zabaveny okupačními úřady. Pořízení nových zvonů se podařilo až v roce 1982. V tomto roce bylo povoleno pořídit nové zvony pro naši farnost. Lidé přinášeli materiál pro odlití nových zvonů. Zvony byly ulity Laetitia Dytrychovou z Brodku u Přerova.  

Sv. Prokop 620 kg, ladění G,  Vyobrazení: sv. Prokop  Nápis: „SVATÝ PROKOPE, PŘIMLOUVEJ SE ZA NÁS“ Na zadní straně: „ULILA LAETITIA DYTRYCHOVÁ VLKOŠ 1982“

Umíráček sv. Josef     230 kg, ladění Cis2 Vyobrazení: sv. Josef s Ježíškem na rukou Nápis: „SVATÝ JOSEFE, PŘIMLOUVEJ SE ZA NÁS“ Na zadní straně: „ULILA LAETITIA DYTRYCHOVÁ VLKOŠ 1982“  

zvon P. Maria, který váží 400 kg, je z roku 1630. Nápis: „SI DEUS PRO NOBIS, QUIS CONTRA NOS ANNO DOMINI M D C X X X “ („Je-li bůh pro nás, kdo proti nám. Léta Páně 1630“) 

Zvony byly posvěceny místních knězem 27. 6. 1982. Zřízeno elektronické zvonění. Slavnostní rozeznění nových zvonů proběhlo na svátek sv. Prokopa, patrona naší farnosti, 4. 7. 1982.  

 

 

Rodáci z Vlkoše, kteří vystudovali na kněze:

P. Tomáš Hrabal

P. Rudolf Rozkošný 

P. Oldřich Janoš

P. Antonín Řikovský

P. Josef Tomčík

  

 

 IMG_3829.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu