Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Římskokatolická farnost Vlkoš > Historie > Kostel sv. Prokopa

KOSTEL SV. PROKOPA

     Bez názvugk.jpg

 

Zmínku o vlkošské farnosti, lze nalézt v dokumentech z roku 1349. K farnosti tehdy patřily obce Kyselovice, Říkovice, Chropyně, dvůr Plučisko a Bochoř. V obci tehdy stával dřevěný kostel sv. Jiří i s farou.

Za husitských válek byl kostel sv. Jiří vypálen a kněží prý hozeni do ohně. Nový kostel, taktéž dřevěný, byl také zasvěcen sv. Jiří. Tento kostel byl za třicetileté války r. 1623 vydrancován vojskem Bethlena Gabora a Valachy. Fara, která stála vedle kostela v místě dnešního hřbitova, byla  tehdy srovnána se zemí. Kostel řádění vydržel a ještě na počátku 18. století s určitostí ve Vlkoši stál. Tehdy byl ovšem již zasvěcen sv. Prokopovi. Proč byl kostel přesvěcen není známo. Ještě roku 1667 visitační zpráva mluví o kostelu zasvěcenému sv. Jiří, ale po roce 1691 se již mluví o kostelu zasvěcenému sv. Prokopu. Podle pověsti chtěli kostel sv. Prokopa postavit původně v Bochoři, ale kameny na stavbu kostela jim přes noc vždy zmizely a ráno se objevily ve Vlkoši. Přesvěcení může také souviset s určitou módní vlnou té doby, kdy byl v oblibě právě sv. Prokop a v té době mu bylo zasvěceno dosti kostelů. 

Nynější kostel byl vystaven v letech 1724 – 1736 díky olomouckému kardinálovi knížeti WOLFGANGU HANIBALOVI Z SCHRATTENBACHU. S obtížnou stavbou nového zděného kostela na močálovitém terénu bylo započato v roce 1724. Kostel stojí na dubových pilotách a jeho základy jsou vyztuženy lomovým kamenem až do výšky 1 m nad okolní terén. Jednolodní barokní stavba byla dokončena v roce 1736, ale již v roce 1802 musel být kostel opraven, protože zdi i klenby praskaly. Při této opravě byl kostel zároveň rozšířen o sakristii a presbytář. Další důkladná oprava kostela proběhla v letech 1907-1910 za kněze P. Antonína Weissera a dne 23. října 1910 byl biskupem Karlem Wissnarem po rozsáhlé rekonstrukci konsekrován. Válku kostel přestál bez větších škod, až na rozstřílená okna.
Jenže ve zdivu se stále objevovaly trhliny, zdi se vykláněly a klenba praskala tak, že puklinami širokými 7-8 cm bylo z půdy vidět dovnitř kostela. Nakonec byl kostel v havarijním stavu. Podle znaleckých posudků byl vinen hřbitov, při kopání hrobů v těsné blízkosti kostelních zdí byla zřejmě narušena původní pilotáž. Velká oprava kostela byla provedena v letech 1969-73 nákladem v celkové hodnotě 3 mil. korun. Celá oprava byla provedena z dobrovolných darů farníků, bez příspěvků odjinud. Během této generální opravy bylo provedeno: stažení zdiva, upevnění věže-betonová deska, trámy zasazeny do betonu, nová elektroinstalace, střecha na kostele i na věži pokryta duralovým plechem, nová omítka na kostele, oprava fasády na věži, malba kostela, oprava oltářů, soch, kazatelny, křtitelnice, zpovědnic, nová křížová cesta, oprava rozbitých mosaikových oken, oprava dveří, oprava věžních hodin, přístavek u sakristie, odvodnění…. 

Velká oprava byla provedena v roce 2015, kdy byla opravena věž kostela vč. hodin. Viz. Oprava kostela sv. Prokopa

 

   

 Kostel je dlouhý  34 m, široký 11 m a věž je vysoká 51 m.   

IMG_3829.JPG